Lederkarriere

Syv gode råd til ledere, der vil skifte branche

Coronakrisen har haft konsekvenser på mange niveauer. For mange er et brancheskifte næste skridt. Men hvordan skifter man branche?Råd #1: Jobsøgning starter (næsten) altid med en kompetenceafklaring

Uanset om du står overfor et brancheskifte eller blot søger nyt job i almindelighed, så er det altid en god ide at starte med af få et overblik over dine personlige og faglige kompetencer. At lave en kompetenceprofil er særligt afgørende, når du står over for et brancheskifte, fordi du dermed sætter ord på din evne til at omsætte din viden, færdigheder og erfaring til konkrete handlinger også i en ny branche. Du bør afdække både dine personlige og faglige kompetencer.

Personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer er bestemt af dine menneskelige egenskaber, dine personlige erfaringer, dine holdninger, din selvforståelse og din selvindsigt. Personlige kompetencer kan fx være, at du er god til at lytte, socialt stærk, udadvendt, åben osv.

Faglige kompetencer

Dine faglige kompetencer er bestemt af din uddannelse og dine erfaringer fra både job og fritidsinteresser og kan fx være ting som strategiudvikling, ledelse og organisation.

De fleste af os er lidt blinde på vores egne evner. Vi tager det for givet, at vi bare er god til de ting, vi er gode til, og i optegnelsen af os selv, glemmer vi ofte at få det hele med. Det kan være svært at se sig selv udefra, så et ekstra tip er at få hjælp af en, som ser dig med ”friske øjne” – en god ven eller en professionel karrierecoach kan hjælpe, når du skal afdække dine kompetencer.

Husk vinklingen i dit skriftlige ”salgsmateriale”

Når du skal sælge dig selv til en ny branche, skal du fremhæve alle de kvalifikationer og erfaringer, som er relevante for et job i den nye branche. Du skal ligeledes tilpasse dit CV – også her skal du altså sørge for at fremhæve de kvalifikationer og erfaringer, der peger hen mod jobbet i den nye branche.

Husk med andre ord at bruge et ordvalg, som folk kan forstå uanset branche – fagjargon og almindelige fag-forkortelser skal du forklare eller skrive helt ud, fordi du ikke kan antage, at andre er bekendte med dem.

Du kan med fordel være ret konkret i forhold til at vise, hvordan din primære uddannelse, efteruddannelser, erfaring og kurser har givet dig viden og indsigter, som du gennem tiden har oversat til faglige og personlige kompetencer, for disse vil typisk være relevante, uanset branche.

Råd #2: Identificer kompetencegabet

Du skal afdække afstanden mellem der, hvor du er, og der du gerne vil hen. Hvilken stilling kunne være aktuel for dig, og hvilke kompetencer mangler du reelt for at kunne bestride sådan en stilling i den nye branche?

Dette er en opgave, som kræver at du afdækker dels der, hvor du er (jf. ovenstående kompetenceafdækning), dels der, du gerne vil hen: Hvilke opgaver vil du møde i din nye branche? Hvad er de generelle og specifikke udfordringer de har? Hvad er succesparametrene?

Jo bedre du laver din research gennem artikler, besøg på virksomhedshjemmesider, fag- og dagblade, samtaler med relevante netværkspersoner osv., jo bedre klæder du dig selv på til at lave overgangen til din nye branche.

Råd #3: Led efter lighederne

Man kan påstå, at det på en måde er lettere at skifte branche end at skifte fag. Samme slags job findes jo ofte blot i en anden branche, særligt hvis der er tale om generaliststillinger som HR, økonomi og IT. Ledelse er fx ledelse uanset branchen – også selvom fagprofilerne er forskellige. Selvfølgelig er der forskel på at være leder for et hold ingeniører og et hold kørende sælgere. Alligevel vil vi påstå, at lighederne er større end forskellene.

Så led efter lighederne: Din opgave, når du skal sælge dig selv i en ny branche, er at tydeliggøre hvordan du kan skabe værdi på baggrund af de erfaringer og kompetencer, du har, også selvom disse er tilegnet i en anden branche.

Eksempel: Hvis du fx har arbejdet som salgschef, og har stor erfaring med at fornemme og tale med mennesker, kan du fx genbruge disse kompetencer i et brancheskifte som rådgiver eller konsulent.

Råd #4 Sæt fokus på den værdi du kan skabe

Ved at fremhæve den konkrete værdi, du kan skabe, flytter du fokus fra din manglende brancheerfaring over til de konkrete problemer, som du kan løse på baggrund af dine kompetencer og erfaringer – uagtet, at dine erfaringer og kompetencer er oparbejdet i en anden branche. På den måde kommer du til at stå ud fra mængden samtidig med, at du bygger en stærk bro hen over din manglende brancheerfaring.

Du kan evt. benytte dig af en model, der hedder et værditilbud (på engelsk ”value proposition”), når du skal afdække og specificere den værdi, du kan tilbyde.

Råd #5: Luk kompetencegabet

Hvis dine kvalifikationer og din erfaring ikke er tilstrækkelige til den nye branche, som du gerne vil rykke over til, skal du overveje at tage en efteruddannelse, omskoling eller på anden vis få den erfaring, du mangler, for at kvalificere dig til din nye branche.?Det kræver ofte både tid, penge og energi, så undersøg hvad der er den korteste vej derhen, hvor du gerne vil ende.

Det er ikke sikkert, at du kan træde ind på samme niveau i din nye branche, så for at skifte branche kan det være, at du er nødt til at acceptere en nedgang i forhold til både løn, titel osv. Ved at tage et skridt til siden eller endda nedad på karrierestigen kan denne bevægelse fungere som en trædesten (”StepStone!”) til det job, du ultimativt gerne vil hen imod.

Råd #6: Netværk, netværk, netværk

Langt de fleste job besættes via netværk. Du bør derfor aktivere dit netværk, dels til at opbygge din viden om, hvordan din ”nye” branche er skruet sammen, til at hjælpe dig med at introducere dig for relevante personer, og måske endda direkte hjælpe dig videre til dit nye job. Hvem kender du, som kan hjælpe dig med at nå dit mål? Det kan være en god ven, der kender relevante beslutningstagere i den branche, du vil ind i, eller en tidligere kollega, der ved noget om, hvordan branchen er skruet sammen.

Overordnet set kan du skelne mellem forskellige typer netværk:

 • Netværksgrupper (tænk i både sociale medier og ”live”)
 • Dit personligt netværk (dine venner og bekendte)
 • Dit professionelle netværk (konkurrenter, kolleger, samarbejdspartnere, leverandører mv.)
 • Dit netværks netværk

Dan dig et overblik ved at lave en liste. I første omgang kan du skrive alle de navne ned, der falder dig ind. Brug evt. et Excel ark, som du kan gemme og bruge som en bruttoliste eller en primitiv database, du kan udbygge og vende tilbage til. Gå dine forbindelser på sociale medier igennem og brug evt. dine profiler på LinkedIn, Facebook, Instagram m.v. til at få overblik over, hvem du er forbundet med. Og kom så i gang med at invitere på kaffemøder, hvor du møder op velforberedt med klare, specifikke spørgsmål og et løfte om at hjælpe tilbage, skulle din netværksven selv en dag stå og mangle et godt råd eller en tjeneste. Du betaler naturligvis for kaffen!

Råd #7: Læg en plan

Så lægger du en plan. Afdæk hvad trinene er, som skal føre dig over i en anden branche – både de store og de små trin. Din plan kunne fx i brede træk se således ud:

 • Kompetenceafklaring (få hjælp fra udestående/coach)
 • Research: Hvilke brancher tiltaler mig? (Fag-/dagblade, netværk, SOME, osv.)
 • Værditilbud: Hvordan kan jeg skabe værdi for andre med mine kompetencer og erfaringer?
 • Netværk: Hvem kender jeg, der kan hjælpe? Lav liste over de vigtigste, som du skal drikke kaffe med.
 • Gap-analyse: Hvad mangler jeg for at skifte branche? Efteruddannelse/erfaring.
 • Hvordan får jeg så det? Research.
 • Opdatering af skriftligt materiale: CV, ansøgning skal vinkles mod ny branche. Et af de vigtigste skridt på vej over i en ny branche er som nævnt kompetenceafklaringen. Men hvordan gør man det på en smart måde? Hvordan får man det hele med? Det fortæller vi om her:

Har du brug for at hjælpe medarbejdere godt videre i outplacementforløb eller selv at udvikle dig i din ledergerning, kan du kontakte Rolf Bangsgaard. Se mere på www.raform.dk

Har du brug for hjælp med at tage næste skridt i dit arbejdsliv, kan du kontakte karrierecoach og tekstforfatter Sophie Dam. Se mere på www.engagecph.dk

Rolf og Sophie har sammen skrevet bogen Genstart dit arbejdsliv – en proces, som giver dig empowerment, afklaring, overblik og en konkret plan, hvis du har brug for at komme videre. Se mere på www.genstartditarbejdsliv.dk