Kvinder i ledelseLederkarriere

Når kvinder bliver som mænd på le­del­ses­po­sten

Karriererådgiver Anne Marie Valentin ser en tendens til, at kvinder agerer som mænd, når de bliver valgt til toplederposter. ”Når kvinder agerer som mænd, risikerer vi at miste dynamik og diversitet. Og det er synd, for der er både brug for feminine og maskuline perspektiver på topposterne,” forklarer Anne Marie. Hun mener, kvinder skal blive bedre til at lede på deres egen måde.Anne Marie Valentin er karriererådgiver og indehaver af virksomheden www.intojob.dk. Gennem hendes arbejde har hun oplevet, hvordan kvinder har tendens til at gemme deres feminine sider væk, når de træder ind i toplederrollen:

”Jeg har oplevet, at kvinder bliver meget maskuline i deres adfærd. Og det er jo en grov generalisering, men uden det feminine kan der være en blødhed og en rummelighed, der går tabt.”

Hun peger på, at manglen på det feminine kommer til at svække dynamikken og diversiteten i topledelser med et overtal af mænd. Derfor råder hun til, at kvinder skal bevare deres feminine sider og adfærd fremfor at forsøge at passe ind i en maskulin lederrolle.

Toplederrollen forbindes automatisk med maskuline værdier

En årsag til den maskuline adfærd handler ifølge Anne Marie om, at vi ofte kulturelt associerer toplederrollen med maskuline træk.

”Topledere bliver ofte forbundet med at være rationelle, kontante og offensive i en eller anden grad. Og kigger man på typiske forståelser af feminine og maskuline værdier, så er den adfærd også, hvad man forbinder med noget maskulint," fortæller Anne Marie.

Fordi vi associerer toplederen med maskulinitet, kan topkvinder, ifølge Anne Marie, komme til at undertrykke deres feminine sider – fordi de tror, at ledelsen og organisationen forventer noget andet:

”Det er som om, noget af det bløde og venlige eller milde forsvinder, når kvinder kommer i topledelse. Så snerper man munden sammen og bliver sådan lidt stram i det. Og det gør man selvfølgelig på grund af det store pres, der er på topkvinder, men jeg tror også mange gør det, fordi man forestiller sig, at der er den hårdhed og rationalitet, der forventes,” siger Anne Marie.

Hun fortæller, at tendensen til at agere maskulint ofte sker ubevidst og i kølvandet på, at de kvindelige topledere er i et miljø med mange mandlige kolleger:

”Man siger, at man bliver ligesom dem, man er sammen med. Og hvis man så er i en bestyrelse eller direktion, hvor der mest er mænd, jamen så er det klart, at formen på toplederrollen – at man skal være hård og rationel – den naturligt smitter.”

Anne Marie understreger, at der ikke er noget galt med den maskuline toplederrolle – som topleder, uanset køn, er det vigtigt at kunne agere rationelt og kontant. For kvindernes vedkommende behøver adfærden dog ikke betyde, at man også skal fralægge sig andre bløde og feminine værdier.

Bevar din kvindelighed som leder

Tværtimod mener Anne Marie, det er vigtigt, at kvinder er opmærksomme på at værne om og bevare deres feminine sider i ledelsesrollen. Udover kompetencer og erfaring er det nemlig dét, virksomheden har købt ind på, da de ansatte en topkvinde.

”Hvis der står en mand og en kvinde, som kandidater til et lederjob, og det er kvinden, der bliver valgt, så er det vigtigt at hun bevarer sin måde at gøre tingene på. For det er det menneske, virksomheden har sagt ja til. Og de får noget andet med en kvindelig leder end med en mandlig,” fortæller Anne Marie.

Hun sammenligner den dynamik og diversitet, der er mellem kønnene i ledelseslokalet, med dynamikken, som foregår, når en lokal virksomhed ansætter en udlænding.

På samme måde som en udenlandsk medarbejder bidrager med andre perspektiver end en dansk, er det de kulturelle forskelle mellem mænd og kvinder, der inspirerer til at gøre tingene forskelligt i topledelse.

”Det skaber diversitet og dynamik, hvis vi også er nogen, der er ledere på en anden måde. Og det er vi kvinder tilfældigvis så heldige, at vi kan – fordi vi er kvinder, der naturligt adskiller os fra mænd,” siger Anne Marie.

Gør det på din måde

Derfor lyder rådet, at kvinder i topledelse i højere grad skal turde lede på deres egen måde. I stedet for at passe ind i en maskulin lederrolle skal kvinder værne om deres feminine sider:

”Tro ikke, du skal gøre det, den tidligere mandlige direktør gjorde i 12 år. Ligesom dine faglige kompetencer og erfaring sikkert ser anderledes ud end hans, så er du også et andet menneske, pakket ind i et andet køn. Og alt det gør dig forskellig fra den tidligere leder – brug de forskelligheder i dit arbejde,” slutter Anne Marie.

Læs også