Kvinder i ledelseLederkarriere

"Kvinder skal spille hinanden gode"

Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger tidligere prisvindende HR-direktør i Falck Assistance Pernille Sandberg Bech. Med budskabet og en vision om at skabe mere balance i dansk erhvervsliv har hun startet netværket Goodtalks. Et netværk, der samler karrierekvinder på tværs og afspejler de erfaringer, Pernille selv har gjort sig i sin karriere.For et halvt år siden tog Pernille Sandberg Bech beslutning om at sige sit job op. Hun ville starte en ny hverdag og satte sig for at tænke over sin karriere, sine værdier, og hvad hun virkelig brænder for.

Det har skabt rammen om Goodtalks – et netværk med arbejdslivet som omdrejningspunkt, hvor kvinder i alle aldre kan mødes og få gode råd og sparring. Mantraet er, at kvinder skal spille hinanden gode.

Netværket udspringer af Pernilles ønske om at skabe mere balance og diversitet i erhvervslivet og afspejler samtidig de erfaringer, hun har gjort sig i sin egen karriere.

Pernille har oplevet, hvordan kvinder, der hjælper hinanden, kan være med til at løfte karrieren. Det gælder både hendes egen og hendes kvindelige kollegers. Hun har dog også oplevet kvinder spænde ben for hinanden på arbejdspladsen.

Derfor ønsker Pernille at skubbe til, at kvinder bliver bedre til at spille hinanden gode, åbne op og fortælle om andet end succeshistorier. Et mål med Goodtalks er at skabe et tillidsfuldt rum, hvor kvinder kan stille sig sårbare og vide, at de ikke er alene med deres udfordringer.

Generationer, der spiller hinanden gode

Pernille fortæller, hvordan hun selv har oplevet at blive spillet god i løbet af sin karriere ved at ansætte unge, nyuddannede kvinder. De har udfordret hende med deres viden om digitalisering og perspektiver på ledelse:

”Jeg er ikke i tvivl om, at hvis ikke jeg havde haft de unge talentfulde kvinder omkring mig – så havde jeg aldrig opnået det, jeg har i dag. De har udfordret mig ved konstant at sætte et spejl op og sige: Er du nu sikker på, det her er det rigtige for virksomheden i fremtiden?”

Omvendt har Pernille med sin anerkendelse og tillid til, at de unge kvinder kunne løse svære udfordringer også selv været med til at spille kvinderne gode:

”Jeg tror, jeg har rørt dem en lille bitte smule, fordi jeg har givet dem nogle store ansvarsområder, som man normalt ikke får som nyuddannet.”

Og netop tanken om, at forskellige generationer har gavn af hinandens viden og erfaringer, går igen i Pernilles netværk. Goodtalks skal give nutidens karrierekvinder inspiration og nye perspektiver samt klæde morgendagens kvinder på til karrierelivets udfordringer:

”Mit mål med Goodtalks er jo også, at om 10 år så skal den unge generation af kvinder kunne glide nemmere ind på topposter og bestyrelsesposter. Jeg vil gerne have, den generation bliver klædt på af os til at kunne gøre det.”

At åbne op og se hinanden som medspillere

Det er desværre ikke alle kvinder, som er lige gode til at støtte hinanden. Pernille fortæller, hvordan hun har oplevet kvinder i arbejdslivet, der spænder ben eller er hurtige til at dømme. Det kan eksempelvis ske fordi, de er uenige i måden, Pernille har gjort tingene på, eller fordi de er bange for at miste egen status:

”Jeg synes endda nogle gange, man kan få følelsen af, at det er sådan lidt: Ok, hvis jeg hiver dig op med mig eller skubber dig op, tager du så min plads?”

Pernille mener her, at kvinder kan lære noget af mandlige kolleger:

”Jeg synes, mænd er sindssygt gode til at spille hinanden gode. Jeg synes, det er fantastisk, det der kammeratlige og 'vi hjælper lige hinanden'. Det synes jeg også, kvinder skal blive bedre til. At se hinanden som medspillere.”

En måde, vi kan begynde at se hinanden som medspillere på, er i følge Pernille ved at åbne os og vise os mere sårbare. Vi skal ikke se det som et svaghedstegn at være sårbar, men som en styrke. Og så skal kvinder stoppe med at dømme hinanden og i højere grad bruge hinanden til det, der er svært, mener Pernille:

Om Goodtalks

Goodtalks består af events, hvor inspirerende kvinder fortæller om deres karrierevej samt et kartotek, hvor medlemmer kan kontakte hinanden for rådgivning og sparring. Når du melder dig til, stiller du dig selv til rådighed for sparring med andre kvinder i netværket i det omfang, du har mulighed for det.

”Hvis jeg eksempelvis fortæller dig, at jeg bliver nervøs, når jeg skal lave en præsentation foran direktionen. Så kan vi måske lave en indforstået aftale om, at du lige springer ind, når du kan se, jeg bliver rigtig nervøs. Måske hopper du bare ind og siger: ’Det, jeg tror Pernille mener, er ...’ Det giver mig lige 3 sekunder til at trække vejret i. Der skal nødvendigvis ikke mere til.”

Ikke kun succeshistorier

Pernille fortæller, at hun igennem sin karriere selv kunne have brugt, at flere kvinder åbnede sig op og fortalte om deres sårbarhed, usikkerhed og fejlagtige episoder. Hun mener i højere grad, det er via de episoder, kvinder inspirerer og støtter hinanden, frem for gennem succeshistorierne:

”Derfor er jeg også selv begyndt at fortælle historien om, hvordan jeg skulle med min datter til forældremøde og pludselig havde glemt, hvor hun havde klasseværelse. Det var rigtig flovt og slet ikke noget, jeg er stolt af. Jeg blev sindssygt ked af det, og der er ingen tvivl om, at mit fokus ikke var det rigtige sted. Det var en øjenåbner for mig, og derefter gik jeg fra 80 til 50 timer om ugen.”

På grund af den oplevelse er Pernilles mål med Goodtalks også at skabe et trygt og tillidsfuldt forum, hvor kvinder kan diskutere deres udfordringer og vide, at de ikke er alene:

”Hvis jeg havde kendt til andre kvinder, der havde prøvet det samme, så havde det måske været nemmere for mig at komme over det. Jeg synes ofte, det er de ting, som vi som kvinder faktisk ikke er stolte af, som giver værdi – og på den måde er sårbarhed og historierne om det uperfekte en stor del af Goodtalks.”

Curriculum Vitae

Navn: Pernille Sandberg Bech
Født: 1973
Civilstand: Gift, tre børn

Uddannelser:
2006: Cand. Comm., Communication and psychology, Roskilde Universitet
2003: HR MasterClass, Human Resource Management, American School of Management and Technology

Erfaring:
2018: CEO & Founder af Goodtalks
2018: Principal Consultant, RBL Europe
2017: CHRO, Aleris-Hamlet Hospitaler
2016 - 2017: Group Head of Talent and Leadership & HR Director Assistance, Falck Assistance
2014 - 2016: Director - HR & Communication, Falck Assistance
2013 - 2014: Global Head of People & Communication, Falck Assistance
2012 - 2014: Nordic Manager Quality & People, Falck Assistance
2010 - 2012: Quality Manager & Claims Manager Denmark, Falck Assistance
2008 - 2009: HR-Partner, SOS International A/S
2005 - 2008: HR Consultant, Euro-Alarm A/S

Andet:
2016: Modtog DANSK HR’s pris for gennemførelsen af en ekstraordinær HR-indsats hos Falck Assistance
2016: Frivillig i Vågetjenesten, Røde Kors Hovedstaden

Læs også