Lederkarriere

Er ledelse noget for dig?

Går du rundt med en lille leder i maven, er det ikke nok kun at have ambitionen. At være leder kræver, at du har de faglige og personlige kompetencer til at gå foran og påtage dig et ansvar. Du skal også kunne motivere andre mennesker til at gå i samme retning og kunne skabe en organisatorisk og forretningsmæssig merværdi eller forandring.Den væsentligste ledelsesopgave er at agere i overensstemmelse med virksomhedens mission og mål og motivere medarbejdere og kollegaer til at yde deres bedste.

Ledelse er derfor også at skulle instruere eller vejlede kolleger eller medarbejdere. Det kan enten ske ved, at man har en formel ledelsesfunktion eller ved, at man har kortere eller længerevarende opgaver som for eksempel projektledelse.

Har du i leder i maven?

Som medlem af Lederne hjælper vores erfarne karriererådgivere dig som kommende leder med at finde den hurtigste vej til dit drømmejob indenfor ledelse. Bestil et uforpligtende opkald.

Ledelseskompetencer

Når du udfylder din lederrolle og løser dine ledelsesmæssige opgaver, anvender du en kombination af dine faglige og personlige kompetencer.

Tidligere kunne en leder nøjes med at have en solid faglig baggrund og en god uddannelse. I dag har lederens personlige egenskaber stor betydning som selvstændige ledelseskompetencer. Personlige egenskaber knytter sig til personen, hvorfor det i høj grad er op til den enkelte leder at afgrænse og definere sin lederrolle og finde sin egen personlige stil.

Hvordan dine personlige og faglige kompetencer vægtes og anvendes i et konkret lederjob afhænger blandt andet af, hvilket ledelsesniveau jobbet er placeret på, og hvilke opgaver du skal løse. For eksempel vil strategiske kompetencer have større betydning jo højere niveau, lederjobbet er placeret på.

6 centrale lederkompetencer

  1. Beslutningskompetence: Du skal kunne træffe beslutninger på vegne af virksomhed og medarbejdere - ofte på et intuitivt grundlag, hvor ikke alle informationer er tilgængelige.
  2. Strategisk kompetence: Du skal kunne forstå sammenhængen mellem mission, vision og mål for virksomheden - og du skal forstå dit ansvar for at omsætte strategien gennem konkrete handlinger.
  3. Motivationskompetence: Du skal kunne motivere medarbejdere, så de opnår større arbejdsglæde og trivsel - motiverede medarbejdere er glade medarbejdere.
  4. Relationel kompetence: Du skal kunne forstå og opbygge relationer mellem individer, så alle arbejder for et fælles mål. Du skal kunne skabe relationer både mellem medarbejdere, kolleger, chefer og eventuelle kunder.
  5. Kommunikationskompetence: Du skal være i stand til at kommunikere med og formidle mål, rammer og opgaver til medarbejdere og din nærmeste leder. Du skal kunne forstå og anvende forskellige kommunikationsformer situationsbestemt.
  6. Økonomisk kompetence: Du skal have forståelse for virksomhedens eller afdelingens økonomiske grundlag samt brugen af de økonomiske rammer. Du skal kunne se en sammenhæng mellem beslutninger og de indtægter og udgifter, der opstår i kølvandet på beslutningerne.

Få styr på dine kompetencer

Som medlem af Lederne kan du få hjælp af erfarne karriererådgivere til at få det store overblik over dine kompetencer – så du målrette din jobsøgning. Bestil et uforpligtende opkald.

Læs også