ArbejdsglædeLederkarriere

Hem­me­lig­he­den bag et suc­ces­fuldt men­tor­pro­gram

Mentorprogrammer for ledere udvikler lederens evne til at skabe resultater gennem sine medarbejdere. Og dét har en kæmpe effekt på bundlinjen. Måske er det svært at måle på bundlinjen, men effekten bliver meget tydelig i afdelingen.StepStone har spurgt Direktør & Management Konsulent i KMP+, Kirsten M. Poulsen, hvad et succesfuldt mentorprogram er – og hvordan det kan hjælpe virksomheden med at skabe resultater på bundlinjen:

”Et godt mentorprogram er et program, der har et klart formål – både for organisationen og deltagerne,” starter hun og mener i øvrigt, at det er vigtigt for et mentorprograms succes, at organisationen benytter sig af uddannede mentorer, hvad enten organisationen benytter sig af interne eller eksterne mentorer.

5 hemmeligheder bag et succesfuldt mentorprogram

1. Et klart formål

Det gode mentorprogram med et klart formål, dvs. klart definerede mål, der giver mening for forretningen, vil skabe resultater.

”For jo mere programmet er linket til forretningen, des nemmere er det for mentorer og mentees at fokusere på læring, som gør en forskel for bundlinjen,” fortæller Kirsten.

2. At din nærmeste leder bakker op

Den næste del er, at det klare formål og de klare rammer også skal være kommunikeret til andre interessenter i organisationen, især mentors nærmeste leder.

3. At du får tiden til det

Opbakningen fra kolleger og chefer er ofte det sværeste, ifølge Kirsten, der forklarer:

”Det handler om, at medarbejderen får tid til det og ikke bliver revet ud til operationelle hasteopgaver i tide og utide. Så hvis virksomheden skal have et reelt udbytte, kræver det, at mentors nærmeste leder kan se, at programmet er relevant og værdiskabende for organisationen.”

4. Uddannelse af mentor

Det succesfulde mentorprogram uddanner sine mentorer, hvad enten de benytter sig af interne eller eksterne mentorer:

”Hvis vi ser på valget af den interne mentor, bliver lederen uddannet til mentor med det formål at indtage en anden rolle og indgå i en anden relation, end lederen er vant til,” fortæller hun og fortsætter: ”Men det mentor får ud af det er, at han/hun bliver dygtigere til den coachende ledelsesstil, som nutidens kompetente medarbejdere efterspørger.”

5. Lad mentor være forankret i sin rolle

Det er vigtigt, at en mentor ikke er fuldtidsmentor, mener Kirsten M. Poulsen og forklarer:

”Jeg går op i, at en intern/ekstern mentor er forankret i sin rolle og sin relation i virksomheden, for det er dén, der er relevant for de udvalgte medarbejdere at spejle sig i.”

Så hvad enten du selv vælger at lade dig uddanne som mentor, eller selv ønsker at deltage i et mentorprogram, er det vigtigt at lade formålet, opbakningen, uddannelsen og din rolle i organisationen definere programmet – og lede dig til succes i organisationen også på bundlinjen.

Læs også