Jobsøgning som leder

Top 10 le­der­kom­pe­ten­cer

Hvilke lederkompetencer efterspørger arbejdsgivere? Det har vi undersøgt ved at kortlægge indholdet af flere end 2.000 jobannoncer. Her kan du se top 10, men også hvordan kompetencerne har ændret sig de seneste fire år.Efter en søgning i vores jobannoncer har vi kortlagt de 10 mest efterspurgte lederkompetencer baseret på 2.006 jobannoncer fra StepStone i år 2019 og 2015. Jobannoncerne er gennemgået systematisk og inkluderer ledelse indenfor mange forskellige fagområder.

Det efterspørger arbejdsgiverne

Lederkompetencer 2019

  1. Struktureret
  2. Ansvarlig
  3. Dynamisk
  4. Faglig
  5. Udadvendt
  6. Strategisk
  7. Erfaren
  8. Positiv
  9. Effektiv
  10. Selvstændig

Lederkompetencer 2015

  1. Faglig
  2. Ansvarlig
  3. Dynamisk
  4. Struktureret
  5. Udadvendt
  6. Personlig
  7. Engageret
  8. Strategisk
  9. Erfaren
  10. Ambitiøs

Struktureret, ansvarlig og dynamisk leder

Kompetencer som struktureret, ansvarlig, dynamisk, faglig og udadvendt er evner som arbejdsgivere primært efterspørger, når de søger en ny leder. Det har ikke ændret sig siden 2015, da evnerne blot er rangeret anderledes.

Lederen skal altså mestre en række faglige og personlige kompetencer, der relaterer sig til at lede. Det betyder, at lederen først og fremmest skal besidde personlige kompetencer, der gør det muligt at bestride hvervet som leder.

En leder skal være struktureret og ansvarlig, men også dynamisk. Og hvad betyder det? Et bud er, at lederen skal være den første til at omfavne forandringer og udnytte dynamikker. Både dem, der opstår i forretningen, i markedet og blandt medarbejdere – men gøre det indenfor rammerne af, hvad virksomhedens direktion eller andre har sat.

Derudover skal lederen have faglig ballast indenfor sin branche, men også indenfor ledelse. Og så forventes det, at lederen er udadvendt. Givet- og naturligvis, fordi lederen skal omgås og navigere blandt mange forskellige medarbejdere med hver deres personlighed og behov.

For dig, der søger dit første eller næste lederjob, er rangeringen relevant, når du vurderer egne kompetencer i henhold til et specifikt job.

Udviklingen i lederkompetencer

Et lille fun fact i forbindelse med lederkompetencer er udviklingen de seneste fire år: og hvad der er blevet mere og mindre efterspurgt.

Disse kompetencer er steget i popularitet

  1. Passioneret
  2. Naturvidenskabelig
  3. Pragmatisk
  4. Juridisk
  5. Specialiseret
  6. Nysgerrig
  7. Detaljeorienteret
  8. Dedikeret
  9. Alsidig
  10. Projektorienteret

Disse kompetencer er faldet i popularitet

  1. Omhyggelig
  2. Robust
  3. Hurtig
  4. Grundig
  5. Vækstorienteret
  6. Samarbejdsorienteret
  7. Resultatorienteret
  8. Entusiastisk
  9. Innovativ
  10. Inspirerende

Flere forhold kan udledes af udviklingen af efterspurgte lederkompetencer de seneste fire år, så lad os holde os til den korte analyse.

Passioneret er det ord, der er steget mest i perioden – og er et billede på, at det er vigtigt for virksomhederne, at lederne er ildsjæle, som drives af at lede.

Derudover er kompetencer som detalje- og projektorienteret steget, hvorimod vækst-, samarbejds- og resultatorienteret er faldet i perioden. Dermed ikke sagt, at de ikke er vigtige, men ikke desto mindre lægger virksomhederne mere vægt på, at ledere skal være detalje- og projektorienterede.

Læs også