Vil du være leder?

Går du rundt med en leder i maven, er det ikke nok kun at have ambitionen. At være leder kræver, at du har de faglige og personlige kompetencer til at gå foran og påtage dig et ansvar. Du skal også kunne motivere andre mennesker til at gå i samme retning og kunne skabe en organisatorisk og forretningsmæssig merværdi eller forandring.

Den væsentligste ledelsesopgave er at agere i overensstemmelse med virksomhedens mission og mål og motivere medarbejdere og kolleger til at yde deres bedste.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke faglige og personlige kompetencer og funktioner, der er centrale som leder.


Direktørkontrakten fra A-Z

Står du på tærsklen til dit første job som direktør, eller går du med drømme om at blive det? Så finder du her dit opslagsværk til de kontraktlige forhold, du bør være opmærksom på.

Anna Cholewa Petersen, advokatfuldmægtig i ansættelsesret hos NJORD Law Firm, kommenterer emnerne og giver dig stof til eftertanke, inden du sætter dig ved forhandlingsbordet.


Ledelseskompetencer

Når du udfylder din lederrolle og løser dine ledelsesmæssige opgaver, anvender du en kombination af dine faglige og personlige kompetencer.

I dag har lederens personlige egenskaber stor betydning som selvstændige ledelseskompetencer.


Ledelsesfunktioner

Som leder skal du kunne lede i enhver situation i en kompleksitet af forskellige niveauer og forskellige områder i virksomheden. Der vil typisk være tale om tre funktioner: Personaleleder, projektleder og procesleder.

Selvom der er synergi og sammenfald mellem de forskellige ledelsesfunktioner, kræver de hver især særlige faglige kompetencer.


Lederrollen

Det er langt hen ad vejen op til den enkelte leder at afgrænse og definere sin egen lederrolle. Og der er op til flere lederroller at tage af.

Ledere indgår ofte i flere forskellige sammenhænge, hvor de samtidig også indtager nye roller.