Øvrige

Bliv personlig for at ki­ck­star­te din nye øko­no­mi­kar­ri­e­re"...interviewet er den vigtigste fase i udvælgelsesprocessen."

I den nye økonomi bliver formelle kvalifikationer en mindre vigtig del af hele den pakke, du udgør som ansøger. Der sættes ofte mere pris på bløde færdigheder som f.eks. intuition og indfølingsevne, erfaringer fra privatlivet og vigtigst af alt, hvordan din personlighed passer sammen med firmaets image eller kultur. Du bør derfor prøve at manifestere din personlighed i alle faser af rekrutteringsprocessen - i dit CV, i interviews og i korrespondancen med mulige arbejdsgivere.

Gør dit CV personligt

Sammenligner man en få år gammel ansøgningsblanket med en moderne, ser man tydeligt, at vægten i rekrutteringsprocessen er skiftet fra akademiske eller formelle kvalifikationer til "personligheden". En typisk ansøgningsblanket bruger mere plads på dine resultater, hobbyer og årsager til at søge stillingen end på din akademiske baggrund. Denne information er vigtig, fordi formel viden og formelle færdigheder har en kort holdbarhed på en baggrund af usikkerhed og hastige ændringer. I den nye økonomi står fleksible og dynamiske personer, som hurtigt kan tilegne sig nye færdigheder, i overkurs.

Vægten på medarbejdernes fleksibilitet og dynamik betyder, at man skal arbejde mere med sit CVs 'personlige' afsnit. En enkelt interesseliste er ikke nok, fordi interesser alene oftest ikke adskiller dig fra mængden af andre ansøgere. De fleste interviewere opdager hurtigt, at størstedelen af "interesserne" er opstillet generisk: noget intellektuelt, noget sporty og noget ukonventionelt. Du bør anvende en anden metode og prøve at fortælle arbejdsgiveren, hvad der motiverer dig, hvad dine værdier er, og hvilke målsætninger du har. Dette vil give intervieweren den information, der er nødvendig for at bestemme dine stærke sider.

Vis dit produkts kvalitet

Når du kontakter et firma, som du gerne vil arbejde for, enten spontant eller som svar på en jobannonce, skal du prøve at vise dine kvaliteter via din korrespondance med firmaet. Hvis du ringer, er det en god idé i forvejen at skrive det ned, som du vil sige. Dermed kan du nemmere præsentere dig mere effektivt og tydeligt formidle dit budskab. Vær høflig og præsentér dig ved navn, uanset hvem du taler med. Husk f.eks. at receptionister er "portvagter" - de styrer informationsstrømmen mellem dig og den person i firmaet, som du skal tale med - det kan derfor ofte betale sig at være venlig.

I al din korrespondance skal du huske at notere alle navne, adresser og titler korrekt. I din ansøgning skal du prøve at indføje noget innovativt, der fortæller, at du er kreativ og dygtig, og som giver dig en chance for at vise dig. Du kan f.eks. ud over det materiale, du normalt vedlægger, sende en e-mail med en præsentation af dig selv i PowerPoint. Indsæt et hyperlink til din egen hjemmeside, og den nye økonomi ligger for dine fødder.

Flere interviews og tests er en fordel, ikke en hindring

Personligheden er vanskelig at bedømme ud fra et CV eller følgebrev. Det betyder, at interviewet er den vigtigste fase i udvælgelsesprocessen. Men for stor tillid til interviewet som udvælgelsesmetode har en væsentlig ulempe: efter interviewet afhænger rekrutteringen af, hvem, intervieweren mener, egner sig bedst til stillingen. De bedste kandidater kan forbigås, fordi de ikke har evnet at skabe den rette personlige forbindelse til intervieweren. Mange firmaer kender faldgruberne ved interviews og strækker sig ofte meget vidt for at sikre, at de ansætter de rette folk.

Ledelseskonsulenter, som f.eks. McKinsey, udsætter ansøgerne for en række interviews og overvåger dem i grupper over nogle dage for at træffe en afbalanceret beslutning. Interviewværktøj som f.eks. psykometriske tests er udviklet af arbejdsgivere for at forebygge, at dommen afsiges for hurtigt. Tilsyneladende fjollede processer er rent faktisk nøje udtænkte retningslinjer, som interviewere bruger, så du kan formidle dit budskab

Forbered dig på interviewet

Varetagelse af nye krav kræver en ny angrebsvinkel til interviews. Prøv først at få noget at vide, om den person som skal interviewe dig. Hvis de naturligt er velorganiserede og strukturerede, skal du imponere dem med kendsgerninger. Giv eksempler på dit arbejde, før du møder. Hvis du skal møde en guru inden for den nye økonomi, kunne du prøve med en sort rullekravesweater og kronraget frisure. Men det er bedre at være up to date med de seneste trends - tjek Internettet eller blade som f.eks. Fast Company eller Red Herring. Udtænk en idé, der kunne imponere, og prøv den af på en anden i firmaet forud for interviewet. Målet er at skabe en 'haloeffekt'. Hvis intervieweren betragter interviewet som sin chance for at sælge firmaet til dig - fordi de allerede har besluttet, at de ønsker dig - er det vanskeligt at træde forkert.

Læs også