Tests

Den frygtede per­son­lig­hed­s­test

Mange virksomheder anvender i dag personlighedstest, når de skal vurdere en ansøgerne til en ledig stilling. Personlighedstesten skal afdække de sider af ansøgerens personlighed, som ikke umiddelbart kommer til udtryk under jobsamtalen.Når man i dag går til jobsamtale, er det meget muligt, at man bliver bedt om at tage en personlighedstest. Den slags tests er de senere år blevet mere og mere almindelig ved ansættelsen af nye medarbejdere og anvendes især ved ansættelse af ledere. En personlighedstest har til formål at afdække sider af ansøgerens personlighed, som ikke umiddelbart kommer til udtryk under den personlige samtale.

En personlighedstest indeholder typisk et spørgeskema med mellem 100 og 300 spørgsmål med faste svarmuligheder (multiple choice). Testen anvendes i et forsøg på at få viden om ansøgerens dybereliggende karaktertræk. Et menneskes personlighed er imidlertid en kompliceret størrelse, som testen kun kan tegne et meget vagt billede af, og en enkelt test afdækker således kun en brøkdel af en ansøgers særlige egenskaber.

Før tiden blev personlighedstests kun anvendt ved ansættelse af ledere, men siden 1989 har det været lovligt at teste alle ansøgere - uanset, hvilket job de søger. Det har skabt en underskov af personlighedstests af mere eller mindre lødig kvalitet, og derfor er det vigtigt, at man er kritisk over for de spørgsmål, man bliver stillet. Man bør således aldrig svare på spørgsmål, der søger at afdække forhold, som tydeligt hører til i privatsfæren.

Brugte test fra Scientology

En virksomhed havde i et enkelt tilfælde fået en personlighedstest anbefalet af et konsulentfirma, der fortalte, at testen var lavet af Hubbard. Direktøren vidste imidlertid ikke, at Hubbard var synonymt med L. Ron Hubbard - stifteren af Scientology - så han brugte gladeligt testen til at vurdere sine ansøgere. Det blev dog for meget for en enkelt, kvindelig ansøger, der ikke fandt det rimeligt at blive spurgt om, hvorvidt hun bed negle, om hun hadede nogen, og om hun fandt livet værd at leve. Hun klagede derfor til ledelsen, hvilket fik virksomheden til at stoppe brugen af testen og afbryde samarbejdet med konsulentfirmaet.

Det er naturligvis et ekstremt eksempel, men det er vigtigt at sikre sig, at det er en godkendt test, man bliver bedt om at tage, og at testen stiller spørgsmål, der er relevante i forhold til det job, man søger. Føler man imidlertid, at spørgsmålene går for tæt på, er der ikke andet for end at nægte at deltage.

Der er dog ikke umiddelbart nogen grund til at frygte personlighedstests. Langt de fleste tests er udviklet til vurdering af jobansøgere og går derfor sjældent videre end til at afdække de sider af ansøgerens personlighed, der har betydning for hans eller hendes evne til at bestride jobbet. Testen indgår desuden kun som et enkelt element i den samlede vurdering af en ansøger.

Gå derfor til personlighedstesten med frisk mod og svar efter bedste evne, så får du måske det job, du drømmer om.

Læs også