Kvinder i ledelseØvrige

Flere kvinder inden for de tekniske fag

I de seneste år er antallet af kvindelige teknikere steget støt i EU. Og antallet af kvindelige forskere og ingeniører er steget hurtigere end for mænd. Ikke desto mindre er kvinderne stadig underrepræsenteret inden for de tekniske fag.Lande over hele verden oplever miljø-, sundheds- eller energimæssige problemer og har brug for folk til at løse disse. Kvinder er og har altid været gode til at bidrage med at løse disse problemer. Kvindelige forskere og ingeniører er imidlertid stadig underrepræsenteret. Deres kompetencer bliver faktisk ikke udnyttet fuldt ud på arbejdsmarkedet. Gennemsnitligt er kun hver 6. teknikere i Europa en kvinde.

Storbritannien er det land i Europa med den laveste repræsentation af kvindelige teknikere i EU.

I 2010 var blot 9% af alle ingeniører i Storbritannien en kvinde. I de andre vestlige lande synes antallet af kvinder inden for de tekniske fag nu at have nået en grænse.  I Frankrig f.eks. stoppede repræsentationen af kvindelige ingeniører under 30 år med at stige ved 27% i 2003. Tallene er 18% i Spanien, 20% i Italien og 26% i Sverige. I Tyskland skønner Association for Electrical, Electronic & Information Technologies, at 85.000 ud af 700.000 teknikere er kvinder, dvs. omkring 12%.

I modsætning til Europa har Kina, overraskende nok, mange kvindelige teknikere, nemlig 40 %. Men denne procentdel er også begyndt at falde.

Der er været visse teorier omkring problemet med mangel på kvindelige teknikere i Europa:

  • Flere kvinder end mænd får en teknisk uddannelse på bachelorniveau. Men der er flere mænd, som læser videre inden for mange af de videnskabelige og tekniske uddannelser. Faktisk viser tal fra Europa Kommissionen, at kvinder tegner sig for næsten 60% af universitetsuddannelserne i Europa og dominerer inden for de sociale uddannelser, såsom biovidenskab, sundhed, kunst eller uddannelse. Mændene derimod dominerer mere inden for teknik, byggeri eller produktion. Underrepræsentationen af kvinder er derfor slående inden for de tekniske fag.
  • Ifølge forsker Gunilla Burrowes ved University of Newcastle er nogle sektorer forbundet med svære arbejdsforhold. Bygge- og anlægsarbejde eller minedrift opfattes udelukkende som mandearbejde og udelukker således kvinder. Dette viser, hvor stereotyp opfattelsen er inden for den industrielle verden, og at dette billede har meget lidt med virkeligheden at gøre i dag.
  • En undersøgelse bestilt af The Engineering Council forklarer denne tendens ved at afsløre, at børn allerede i en meget ung alder oplever fordomme, og derfor opfatter mange områder som værende mandsdomineret. Disse stereotype opfattelser af, hvad der passer til kvinder og mænd, er dybt forankret fra gammel tid og kan forklare, hvorfor de tekniske fag er mindre tiltalende for kvinder.

Europa Kommissionen er bekymret for problemet og har drøftet, hvilke konsekvenser denne mangel på teknikere kan medføre. Kommissionen har appelleret til alle medlemsstater om at fremme kvindelige talenter.

Kvinder, som har markeret sig inden for de tekniske fag

  • Barbara Johnson: Flyingeniør hos NASA med ansvar for månelanding, den eneste kvinde i det tekniske team.
  • Judith Resnik var en amerikansk astronaut for NASA, der døde i ulykken sammen med syv andre astronauter med rumfærgen Challenger i 1986. Hun var uddannet elektronikingeniør. Hun var også den første kvindelige astronautkandidat i 1978 og fløj første gang som missionsspecialist i 1984 på rumfærgen Discoverys jomfrurejse.
  • Emily Warren Roebling var en autodidakt ingeniør, der er kendt for sit arbejde i forbindelse med opførelsen af Brooklyn Bridge.
  • Barbara McClintock var en amerikansk botaniker, der er kendt som en af ophavskvinderne til det, vi i dag kender som bioteknik. Hun blev et meget indflydelsesrig medlem af en lille gruppe, der forskede i udviklingen af majs cytogenetik på celleniveau.

Læs også