Lederkarriere

På arbejde hjemmefra

Når man begynder at arbejde hjemmefra, kan man se og mærke en forandring i arbejdslivet.Hjemmearbejdspladser vinder frem mange steder. Hvis du som medarbejder får denne mulighed, er det en god idé at tænke fordele og ulemper godt igennem.

Man kan vinde nogle ting arbejdsmæssigt ved at arbejde hjemmefra, men man kan også tabe noget. Hvor det man vinder - fred og ro til at samle tankerne om opgaverne og ingen forstyrrende elementer - kan være nemt at se, kan det man taber være mere usynligt. Ulemperne handler bl.a. om, at man kommer til at mangle en "rigtig" arbejdsplads med risiko for ensomhed og isolation, når man ikke er medlem af det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Samtidig oplever nogle øget stress, når grænsen mellem arbejde og fritid udviskes.

Når man mangler den rigtige arbejdsplads

At have sin daglige gang på en arbejdsplads betyder mere end bare at arbejde. Det betyder også:

  • At være sammen med andre mennesker, der kender virksomheden og opgaverne.
  • At man ved at kigge på kollegerne ved, om man arbejder nok, hvor længe man spiser frokost, hvor mange små-pauser man holder osv.
  • At man er tryg, fordi man altid kan spørge nogen, eller gøre som de andre, hvis der er noget, man er i tvivl om.

Som hjemmearbejder har man ikke nogen, man lige kan snakke med, eller nogen man kan spørge. Man skal altså klare det almindelige arbejde uden hjælp fra kolleger og det at være på arbejdspladsen. Det kan derfor føles utrygt at arbejde på den måde, fortæller konsulent Tina Post fra firmaet AS/3, der bl.a. arbejder med karriererådgivning.

Arbejde og fritid

Når man begynder at arbejde hjemmefra, kan man se og mærke en forandring i arbejdslivet. Grænsen mellem arbejde og fritid bliver mere utydelig. Det kan få forskellige udfald, afhængig af hvem man er.

Nogle kan være tilbøjelige til at lade fritiden tage over og ordne forskellige praktiske ting som fx vasketøjet. Det lyder afslappet, men hvis man ikke når sine arbejdsopgaver, kan der opstå stress. For eksempel i form af dårlig samvittighed, eller det ekstra der skal indhentes i de kommende dage, siger Tina Post og fortsætter:

Andre hælder måske til den side, hvor arbejdet tager for meget tid. Man ønsker at levere et godt resultat og kan have en tilbøjelighed til at arbejde urimeligt længe. På den måde kan arbejdspladsens stress komme til at flytte ind i privatlivet. Det kan også være, at ens ægtefælle ikke forstår den nye situation. Måske er der nogen, der forventer, at man kan klare alt det huslige, mens man faktisk skal arbejde.

Sæt grænser

Grænserne mellem arbejde og hjem/fritid plejer at være klare. Når man begynder at arbejde hjemme bliver grænserne uklare. Hvis hjemmet i for høj grad bliver en arbejdsplads, kan der ske et tab af den ro og frihed, der er så vigtig for at få genopladet batterierne.

Det er derfor vigtigt at lave rimelige og realistiske aftaler med sig selv, arbejdspladsen og familien om, hvilket arbejde der skal udføres. Man bør desuden overveje omfanget af hjemmearbejde.

Gode råd om hjemmearbejde

Hvis du får muligheden for en mere fleksible arbejdsform, hvor du enten helt eller delvist kan arbejde hjemmefra, så er det værd at overveje følgende:

  • Hvor meget betyder det sociale fællesskab på arbejdspladsen?
  • Hvor stort er dit behov for tryghed?
  • Fastsæt nogle grænser for, hvor meget daglige sysler, som fx vasketøj,må udgøre af din arbejdsdag
  • Overvej omfanget af hjemmearbejdet
  • Lav aftaler med dig selv og familien om, hvordan hjemmearbejdet skal foregå
  • Læs også