Øvrige

Pro­jekt­ar­bej­dets spil­le­reg­ler

Projektorienteret arbejde står højt på ønskesedlen hos mange, når de søger job. Derfor er det en god idé at gøre sig spillereglerne klart, inden man springer ud i en projektansættelse.Projektarbejde og teamwork er, hvad mange jobsøgende drømmer om, når det gælder deres fremtidige arbejdsliv. For de fleste er det udsigten til udfordringer og variation i jobbet, der trækker, samtidig med at det er en arbejdsform, der indbyder til samarbejde og teamspirit. Og det er et stort plus for mange.

Det dog en god idé at gøre dig klart, om du er klar til det 'frie' liv. På mange arbejdspladser er det nemlig medarbejderne selv, der bestemmer, hvem de vil arbejde sammen med - og det er oftest de stærke medarbejdere, der trives bedst med denne frihed. Derimod er der andre, der er i fare for at blive udelukket og ende med at tabe kampen om de fagligt interessante projekter.

Derfor skal man, ifølge Business Manager Christian Bason fra Rambøll Management, der igennem de senere år har gennemført en lang række undersøgelser om det nye arbejdsmarked, sætte sig grundigt ind i projektarbejdets spilleregler, før man kaster sig ud i en projektansættelse.

Undgå den interne arbejdsløshed

"Projektarbejde er attraktivt, fordi det er udviklende. Man arbejder på tværs i organisationen, arbejder sammen med spændende kolleger og har måske chefens opmærksomhed, fordi det er et prestigefyldt projekt," siger Christian Bason og fortsætter:

"Men kampen opstår, hvis der ikke er ret mange projekter, eller hvis der blandt projekterne er nogle, der meget attraktive og andre, der er prestigeløse. Derfor findes der i dag mange steder en hård konkurrence mellem medarbejderne, der får arbejdspladserne til at ligne interne jobmarkeder."

Den hårde konkurrence om de gode projekter medfører således konstante krav om hele tiden at skulle sælge sig selv. Samtidig må de, som ingen gider arbejde med gå arbejdsløse rundt i organisationen med fare for til sidst at ryge helt ud. Vinderne er dem, der forstår at synliggøre sine faglige kompetencer og opbygge et godt netværk internt i virksomheden.

Dyrk de sociale kompetencer

Men ikke alle er lige dygtige til projektarbejde, ligesom det heller ikke er alle, man arbejder lige godt sammen med.

"Her ligger en udfordring, som man er nødt til at håndtere i en projektorganisation. Det er en forudsætning for at komme med i de interessante projekter, at du leverer noget fornuftigt. Og hvad enten du kan lide det eller ej, så er de kolleger, du arbejder sammen med også en del af din succes," siger Christian Bason og understreger, at de sociale kompetencer derfor er særdeles vigtige for overhovedet at være den, der bliver valgt ind i projektgrupperne.

"Det er vigtigt at kunne lytte, at være behagelig, at være hjælpsom, at kunne forstå kollegerne og være humoristisk. Mangler de faglige færdigheder kan der rettes op på det ved uddannelse. Men de sociale kompetencer er sværere at udvikle."

Undgå stress

Men også i forhold til de populære medarbejdere, som alle vil arbejde sammen med, lurer der farer ved projektarbejde. Nemlig stress og alt for meget arbejde.

"Stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv kan være nogle af konsekvenserne ved projektorienteret arbejde. Samtidig kan den evige konkurrence mellem medarbejderne skabe et kæmpe mentalt pres på medarbejderne, når de hele tiden skal gøre sig synlige og attraktive til næste opgave, endda tit på bekostning af kollegerne. Det kan medføre et dårligt arbejdsklima," vurderer Christian Bason og afslutter:

"Derfor vil både medarbejdere og arbejdspladser være bedst tjent med, at der fra starten meldes klart ud, hvad de forskellige projekter kræver af kompetencer og kvalifikationer. Samtidig kan det være fornuftigt at have åbne cv'er, så alle i organisationen kan se, hvad de forskellige medarbejdere kan. På den måde skaber man en mere synlig og fair bemanding af projekterne, der i sidste ende fører til langt større mulighed for både personlig og faglig udvikling."

Christian Bason er medforfatter til bogen "Arbejdets nye ansigter - ledelse af fremtidens medarbejder", der bl.a. omhandler de udfordringer, man som arbejdstager vil møde på fremtidens arbejdsmarked. Du kan læse mere om bogen på L&R Bøger.

Sådan kommer du med på de gode projekter

  • For at være attraktiv som projektmedlem skal man være fagligt dygtig.
  • Man skal være socialt omgængelig.
  • Man skal være én, de andre kan tale med om andet end arbejde. For mange mennesker er arbejdet en stor del af deres liv og identitet, så derfor skal der også kunne tales om personlige anliggender.
  • Hvis man som medarbejder føler, at man ikke er en del af fællesskabet, bør man gå til sin leder. Det er lederen, der har ansvaret for, at alle har en plads i organisationen.
  • Sørg for at finde ud af, hvem stjernerne i virksomheden er. Alle organisationer har stjerner - forsøg at koble dig på dem, så du kan lære af dem.
  • Deltag i sociale sammenhænge - sørg fx for at drikke kaffe med dine kolleger.
  • Hav antennerne ude - tal med de rigtige, vær på forkant med, hvilke projekter der bliver udbudt næste gang.

Af: Christian Bason, Rambøll Management