Opsigelse

Re­ak­tio­ner på en opsigelse

Når du læser dette, står du måske over for en afgørende forandring i dit liv. Du er lige blevet opsagt fra dit job. Du har ikke selv valgt den situation, du står i lige nu, og måske tænker du, om du overhovedet kan klare det her.



Ved at læse artiklen vil du få et indblik i dine egne og andres reaktioner og dermed få en bedre forståelse af situationen. Du vil få nogle gode råd til at komme igennem den næste tid og et indblik i de muligheder, der senere vil dukke op.

I dag findes der ikke længere noget, der hedder en livstidsstilling. Måske havde du regnet med, at du kunne blive i firmaet i mange år, måske resten af dit erhvervsaktive liv, eller måske havde du tænkt dig, at du i løbet af de næste par år ville søge nye udfordringer i et andet firma.

Uanset hvordan du havde planlagt det, er det altid en vanskelig og ubehagelig situation at blive opsagt. Der er truffet en beslutning om en forandring, som du ikke selv har valgt, og det kan være svært at håndtere.

Det er en stor omvæltning at miste sit job. Du skal til at tænke anderledes i forhold til dine stærke og svage sider. Det kan også være svært, når du, måske for første gang i lang tid, skal sætte specifikke ord på dine kompetencer, eller når du skal finde ressourcer, du måske ikke er bevidst om samt når du skal præsentere dig selv ved jobsamtaler.

Mange reagerer på samme måde

Det er helt almindeligt at reagere følelsesmæssigt på en opsigelse - det er faktisk et sundhedstegn at reagere!

Dine første tanker kan være:

 • Sker det her i virkeligheden, eller er det en drøm?
 • Det er ikke fair, at det er mig, der bliver opsagt
 • Jeg må hurtigt ud og have fat i et job igen
 • Hvordan skal jeg få det sagt derhjemme?
 • Hvordan kan økonomien hænge sammen?
 • Mon jeg nogensinde kommer i gang igen?
 • Det er flovt at blive opsagt
 • Hvad vil andre mennesker tænke om mig nu?
 • Hvordan skal jeg nogensinde komme videre med mit liv?
 • Det er en lettelse, at det endelig sker

Den første tid, du skal igennem, vil være som en tur i rutsjebane med masser af op- og nedture. Du vil skiftevis føle dig fortrøstningsfuld og håbefuld, og pludselig kan du være helt nede i kulkælderen. Mange mennesker fortæller bagefter, at de ikke kunne kende sig selv i den første periode - deres reaktioner var helt fremmede for dem.

Følelsesmæssigt er du i krise. Det er meget svært på forhånd at sige, hvordan det vil føles, og hvordan du vil reagere, for selvom der er mange fællestræk i et kriseforløb, er det forskelligt fra menneske til menneske, hvordan det opleves. Så styrken, intensiteten, varigheden og dybden er forskellig - og vil opleves meget forskelligt.

En krise kan defineres på følgende måde:

"Man kan siges at befinde sig i en psykisk krisetilstand, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation."

(Cullberg, Johan: "Krise og udvikling", 4. udgave, s. 17)

Du vil få en bedre forståelse af dine egne reaktioner, og det vil gøre det lettere for dig at acceptere din egen sårbarhed, hvis du har et godt kendskab til, hvordan en krise generelt forløber.

Alle mennesker oplever kriser i deres liv. At komme godt igennem en krise bevirker, at du bliver et stærkere menneske med en større forståelse af din egen personlighed, dine reaktionsmønstre og dine ressourcer.

En krise består af fire faser, der afløser hinanden i en glidende overgang: Chok - Reaktion - Bearbejdning - Nyorientering

Chok

Hvordan oplever du din opsigelse? Føler du dig handlingslammet? Nogle mennesker føler det, som om de er faldet i et sort hul, og det hele opleves uvirkeligt.

Er du rasende? Vrede kan være en anden måde at holde realiteterne på afstand. Så længe du bruger energi på at være vred på dem, der har opsagt dig, slipper du for at forholde dig direkte til de vanskeligheder, du skal til at se i øjnene.

Synes du slet ikke, at du forstår noget af det, der bliver sagt? Mange mennesker oplever det, som om tiden står stille, og har derfor svært ved at modtage de informationer, der bliver givet i situationen.

Selve chok-reaktionen kan vare fra et split-sekund op til flere dage.

Chokket holder virkeligheden lidt på afstand, så du oplever situationen i de doser, du kan rumme.

Det kan måske være en lettelse for dig at vide, at man som regel virker helt almindelig udadtil, selvom man er rasende, fortvivlet eller tom indeni.

Reaktioner

Når det første chok har fortaget sig, begynder du så småt at forstå, hvad der er sket. Du skal forlade noget, der har været trygt for dig, og derfor er det helt almindeligt, at meget føles forvirrende og kaotisk i denne periode. Du kommer til at bruge meget energi på at prøve at finde mening i det, der er sket, og derfor vil du måske også analysere og gennemgå tidligere hændelser i dit arbejdsliv igen og igen.

Mange føler dyb sorg over at skulle forlade jobbet, kollegerne, det kendte jobindhold eller de fysiske rammer, og derfor kan der forekomme perioder, hvor du føler dig meget trist.

Fortæl andre om, hvordan du har det

Den bedste medicin er at snakke med andre. Tal med din familie, dine venner og dine arbejdskolleger. Brug de muligheder, du har. Jo mere du taler med andre, jo mere du fortæller, hvordan du har det, jo bedre vil du forstå og dermed indstille dig på, at du skal videre i tilværelsen.

Stress er ikke ualmindeligt

Stress-fornemmelser viser sig ofte enten ved søvnløshed eller overdreven træthed, manglende eller overvældende appetit, hjertebanken, rysten på hænderne eller måske hyppig mave- eller hovedpine.

Det er også almindeligt, at selvtilliden daler i denne periode, men den stiger igen, så snart du begynder at få et godt overblik over dine faglige og personlige kompetencer.

Depressioner kan forekomme i forbindelse med en krise

Hvis du gennem længere tid føler at:

 • Det hele er trist
 • Du ikke rigtig har energi
 • Du stadigvæk har svært ved at sove
 • Du ikke synes, der er en mening med livet

- så kan du få brug for professionel hjælp.

I de mange tilfælde får du tilbudt rådgivning i forbindelse med opsigelsen, og det er ofte nok til at genvinde balancen. Men i nogle tilfælde kan yderligere professionel hjælp være nødvendig, og da må du henvende dig til din læge eller en psykolog.

De fleste mennesker vil kunne genkende flere af de reaktioner, vi har nævnt indtil nu. Men nogle kan reagere ved helt at fornægte problemet og lade som om, intet er sket. Det er en reaktion på, at følelserne er for svære at håndtere.

Hvis du ikke har fået fortalt, at du er opsagt, skal du sige det NU, for når u fortrænger det hele, kan det munde ud i et behov for langvarig professionel støtte eller i en egentlig psykosomatisk sygdom. Så det kan ikke siges tydeligt nok: Tal med andre om din situation.

Bearbejdning og accept

Nu er du parat til at tænke over, at der også er en fremtid. Du har oplevet op- og nedturene, og nu skal du til at forholde dig realistisk til hverdagen. Du har fundet en eller anden form for mening med det, der er sket, og du har fået sat tingene i perspektiv. Der, hvor du er nu, er du igen åben for at modtage praktiske råd, tænke analytisk og målrettet, du føler dig rustet til at tænke fremad.

Det er først nu, du orker at tage imod hjælp - det er nu, du kan overveje, hvad der skal ske fremover, hvordan du vil gribe det an, og hvordan du vil forholde dig til andres råd, vejledning og idéer.

Du vil på et tidspunkt typisk opleve, at det nu er lettere at tænke fremad. Du vil kunne tænke på muligheder i stedet for problemer.

Du er parat til for alvor at overveje, hvordan en ny hverdag kan komme til at se ud for dig. Du er nået til et punkt, hvor du tænker over idéer til, hvor, med hvad og med hvem, du gerne vil arbejde. Det er nu, du har overblik og overskud til at kontakte folk i dit netværk og udnytte de muligheder, der er.

Det er også nu, du har energi til at arbejde målrettet med at få beskrevet dine faglige og personlige kompetencer, hvilket giver dig overblik over de muligheder, der ligger lige for. Når du arbejder med dine stærke sider, dine værdier og dine muligheder, vil du opleve, at selvtilliden er på vej op igen.

Nu er tiden kommet til refleksion og eftertanke

Hvad var du glad for i dit tidligere job, hvad brød du dig ikke om, hvad var vigtigt for dig dengang, og hvad er vigtigt nu? Du kan få nogle gode indsigter i, hvad du endnu ikke har nået, hvad du gerne vil have mere af, og hvad du gerne vil være foruden. Der er mange mennesker, som på dette tidspunkt i deres liv finder ud af, at de har lyst til at lave noget helt andet - måske videreuddanne sig eller forsøge sig i en anden branche.

Du kan selv medvirke til, hvordan du kommer igennem din krise. Det er vigtigt, at du selv har viljen til at komme videre, for ingen andre kan gennemleve krisen for dig.

Når du er i krise, glemmer du let dig selv. Det er helt almindeligt, at du bevidst undlader motion og personlig pleje, fordi du er nedtrykt, men det er en rigtig dårlig idé at reagere sådan!

 • For at undgå for voldsomme stress-belastninger, er du nødt til at bruge din krop og din energi ved f.eks. at løbe, gå lange ture, cykle eller dyrke andre former for motion.
 • Du har brug for ekstra søvn i denne periode, og motion hjælper på søvnløshed.
 • Du har behov for at spise sundt og regelmæssigt, så du opbygger overskud til at klare dig igennem krisen uden at blive syg.
 • Fortæl din familie og dine venner, hvordan du har det. Selvom din situation er svær, og du bekymrer dig om, hvordan det skal gå, gør åbenhed det lettere for dig at tænke positivt.
 • Gør noget godt for dig selv, og husk at værdsætte dig selv og din egen indsats.

Enhver vanskelighed rummer også muligheder, og det er mulighederne, du skal arbejde videre med!

Vi håber, du har fundet ovenstående artikel om reaktion på opsigelse interessant. På StepStone's karrierecenter, kan du læse flere artikler, der handler om forandringer i karrieren samt læse artikler, der stiller skarpt på refleksion og om hvordan du håndterer stress på arbejdet.

Af: Frank Elmer, AS3 Outplacement