Lederkarriere

Kon­tor­po­li­tik kan hjælpe din karriere

Selvom ordet kontorpolitik lyder negativt, kan det være af stor betydning for dig at overveje, hvordan du skal navigere på din arbejdsplads for at gavne din karriere mest muligt.Kontorpolitik har ofte en lidt negativ klang. Den knyttes ofte til sladder og bagtalelse, leflen for chefen osv. Men kontorpolitik er ikke det samme som kontorsladder, da politik i denne sammenhæng bare er et andet ord for at lægge en strategi for hvordan du bør agerer, når du arbejder sammen med en gruppe personer. Alt i alt drejer det sig om interpersonel kommunikation og forbindelser. Og med den rigtige tilgang, så kan kontorpolitik faktisk hjælpe din karriere. De følgende tips hjælper dig med at være streetwise for så vidt angår kontorpolitik.

Tab ikke besindelsen i små-konflikter

Undgå at lade små-konflikter eskalere og ødelægge arbejdsmiljøet. Hvis du ikke kommer ud af det med en kollega, så gå ikke ind i endeløse diskussioner om, hvem der har ret eller uret. At vinde diskussionen på bekostning af det efterfølgende arbejdsklima er ikke et godt bytte. Red derfor trådene ud i forbindelse med små-konflikter med rette vedkommende og husk også at sige undskyld, hvis det er tiltrængt. Vis personer omkring dig, at du kan håndtere konflikter på en moden måde, og at du prioriterer et godt arbejdsmiljø. Det vil folk respektere dig for.

Hold faglige diskussioner faglige - bliv ikke personlig

Hvis du er fagligt uenig med en af dine kolleger eller din leder, så hold diskussionen på det faglige plan. Vær velargumenteret og konstruktiv, i stedet for at blive personlig. I sidste ende handler det jo ikke om at få ret, men at finde den bedste løsning for virksomheden.

Være positiv, uanset hvad der sker

Besværlige kunder, en chef, der træffer en urimelig beslutning, eller kolleger, der ser ud til at modarbejde dig, kan være ekstremt frustrerende. Det er meget normalt at have behov for at melde fra i situationer som disse, men at klage eller brokke sig løser ikke noget, og negative tanker ændrer ikke situationen. Prøv at se sagen fra begge sider, og spørg dig selv, hvordan du kan få de bedste ud af situationen. Din chef vil sætte pris på din positive og konstruktive attitude.

Vælg ikke side

Hvis du befinder dig midt i en konflikt mellem to kolleger eller kolleger og ledelsen, så vælg ikke side, men fokusér på det arbejde, der skal udføres. Kommuniker åbent med begge de involverede parter for at undgå senere diskussioner eller misforståelser. Prøv at tage fat på situationen så objektivt som muligt: Det er den eneste måde at komme videre, og begge parter vil sætte pris på din neutralitet og åbne kommunikation.

Styr følelserne

Det er kun menneskeligt at reagere følelsesladet i visse situationer, men det er ikke nogen god idé at blive for personlig eller følelsesladet på arbejdspladsen. Et følelsesudbrud enten vrede eller tårer kan give dig en kortvarig lindring, men på sigt kan det give flere problemer med det gensidige arbejdsforhold. Hvis du vil frem i virksomheden, så er det vist unødvendigt at sige, at det handler om at have så få fjender som muligt på kontoret. Ligeledes kan personer med meget let til tårer blive opfattet af andre som værende mindre professionelle eller saglige, hvilket heller ikke nødvendigvis gavner karrieren.

Styrk dit netværk

Det er en god idé at have et stærkt og godt netværk. At behandle andre, som du selv gerne vil behandles er en god tommelfingerregel. Jo flere personer i virksomheden, der er venligt stemt over for dig og overfor at samarbejde med dig, jo hurtigere kan du få klaret tingene. Det gør det ikke kun sjovere at udføre arbejdet, men det gavner også din karriere. Det er fordi mange virksomheder arbejder med 360°-feedback, hvor alle dine kolleger kan give feedback på dit arbejde. Så vær ordentlig overfor andre og styrk dit netværk.

Læs også