LederkarriereØvrige

For­an­dring når naturen stritter imod

Vi lever i en verden af forandring. Det kan være forandring i forbindelse med en organisationsændring i den virksomhed man arbejder, jobskifte, hvad enten det er selvvalgt eller pga. en fyring mv. Menneskets natur stritter mod forandring og kalder på mange følelser. Hvordan kan man håndtere dette, når det gælder forandringer i arbejdslivet?At forholde sig til forandringer har altid været en del af menneskets natur. Vi er en del af jordens cyklus, hvor forandringer er uundgåelige. Alligevel skaber forandringer ofte en følelse af utryghed hos mange mennesker i nutidens samfund, - specielt hvis forandringen ikke er selvvalgt.

Identitet

Forandringer indenfor arbejdsområdet har generel stor betydning for mennesket i dag. Arbejdet betyder meget for de fleste, og herigennem bliver vi bekræftet som mennesker på vores identitet, eksistens og selvopfattelse.  Forandringer i menneskets arbejdsliv kan være med til at sætte en følelsesmæssig proces i gang. Denne proces kan bidrage til personlige forandringer, som i sidste ende kan påvirke menneskets generelle livskvalitet.

For at undgå forandringer, forsøger mange mennesker at holde fast i deres rutiner i dagligdagen. Rutiner skaber tryghed og genkendelighed men kræver også en enorm portion energi, da der dagligt skal kæmpes for at holde fast i rutinerne i en tid, hvor netop forandringer på arbejdspladsen er blevet hverdag i de fleste virksomheder.

Globaliseringen og de ændringer som organisationer foretager for at følge med medfører, at vi ikke længere kan regne med, at vores job er status quo. Der kan lige pludselig blive udmeldt en fusion, en nedlæggelse eller en flytning af den virksomhed, man arbejder i.

Følelser som frustration, vrede, sorg og endda angst kan forekomme hos medarbejdere, som ikke har været forberedt på ændringer i deres job, og som har troet, at de var usårlige i forhold til deres position på arbejdsmarkedet. Følelsen af at tæppet bliver revet væk under én kan opleves skræmmende og ubehageligt. Jobbet er for de fleste 'livlinen' til økonomi, velfærd, status, social samvær og faglig som personlig udvikling.

At miste sit fundament

At miste sit økonomiske fundament, sine kolleger, sin jobfunktion og status på én gang er en stor forandring i et menneskes liv. Den enkelte skal finde en ny platform at fungere ud fra, og der kan komme en periode, hvor selvtillid, selvværd og optimisme kan være dalende. Usikkerhed tager over og præger dagligdagen.

Mange mennesker er ikke godt nok rustet til forandringer i arbejdslivet. Når vi bliver udsat for forandringer i den sammenhæng, sætter mange spørgsmål ved deres egen identitet, netop fordi jobbet og den funktion man udfører og/eller den uddannelse man har bag sig, er det mange forbinder med, "det man er". Hvis man mister "det man er" forsvinder dermed den identitet, man har bygget sit liv på, og hvad er man så? Den kontekst man fungerede i, - har ændret sig!

Kendskab til egen markedsværdi giver tryghed

På trods af globaliseringens tiltagende påvirkning og overgangen fra industrisamfund til vidensamfund er mange mennesker stadig ikke "gearet" til at deltage på arbejdsmarkedet i et rum, hvor den enkelte trygt kan bevæge sig ud og ind af de forandringer, som er en del af det moderne samfund.

At kunne deltage på arbejdsmarkedet på disse præmisser kræver, at man kender sig selv og sin markedsværdi. At kende til sine faglige som personlige kompetencer, sine egenskaber, sine udviklingssider, sit netværk, egne ønsker og behov giver den tryghed, der skal til, for at bevæge sig på et konstant foranderligt arbejdsmarked.

Når man erkender, at ens markedsværdi er afhængig af en given kontekst, vil man også forstå, at de kompetencer man besidder og udnytter i en given virksomhed, ikke nødvendigvis behøver at være eftertragtede kompetencer i en anden virksomhed.

Med andre ord, så handler det om at kunne se sig selv i et nyt perspektiv, hvor man vurderer, hvor man kan bruge sine kompetencer i en den aktuelle situation. Det er kompetencerne og ønsket om at bruge disse optimalt, der er styrende i forhold til den jobfunktion, man ønsker og ikke nødvendigvis selve jobtitlen. Dette giver handlefrihed og anledning til at arbejde med de mange muligheder, dette perspektiv skaber.

Man kan i høj grad tage ansvar for og initiativ til at søge jobfunktioner, som matcher de kompetencer, man har, når man kender til sin markedsværdi. Man ved dermed også, hvilke sider af sig selv og hvilke faglige områder man med fordel kan opkvalificere. Det bliver lettere at bevæge sig rundt på arbejdsmarked, når der sker forandringer.

Kan man acceptere forandringer, vil dagligdagen også blive lettere, og man vil opleve, at forandringen endog også i mange sammenhænge kan medføre nogle spændende ændringer.

Transition

Måden hvorpå den enkelte håndterer forandringer er helt individuelt. Tiden det tager, at komme gennem en forandringsproces er også helt individuel. Den indre forandring, der finder sted forårsaget af yder omstændigheder - kaldes for en transition. Man gennemgår nogle faser som alle starter med et farvel til noget velkendt og goddag til noget nyt.

Er man i en transition pga. forandringer på arbejdspladsen, er det en god ide at tillade sig selv at bruge den tid, man kan mærke, at man behøver. Det kan være svært at sige "goddag" til noget nyt, før man har "sagt farvel" til det gamle. Accepten af at en forandring er en realitet kan være begyndelsen til at komme videre.

Når man er parat, bør man se på de ressourcer, man har i form af faglige som personlige kompetencer for at få kendskab til samt danne sig et billede af sig selv. Kendskabet til sig selv er en af de vigtigste faktorer, når det gælder om at bevare trygheden i at være en del af arbejdsmarkedet i dag. Og her er det vigtigt ikke at stritte i mod.

Af: Barbara Maegaard Scheel