Tests

Test dig selv

At søge job på internettet ved at tage en online personlighedstest online er en nem og uforpligtende metode. Men hvor sikkert er resultatet, og hvad skal du som testperson være opmærksom på?Personlighedstest på internettet er et fænomen, som du fremover oftere og oftere vil støde på i din jobsøgning. Endnu benytter få virksomheder sig af muligheden, men eksperter forudsiger en markant stigning allerede om tre til fem år.

En personlighedstest giver en beskrivelse af en testpersons selvopfattelse ud fra en række parametre, som testudbyderen har fastsat. Testen er som regel baseret på en eller flere erhvervsrelaterede psykologiske teorier og består af en række spørgsmål inden for forskellige personlighedsdimensioner.

Både fordele og ulemper

Erhvervspsykolog Edith Kahlke, der har arbejdet med personlighedsvurdering i forskellige sammenhænge og deriblandt med rekruttering på internettet via personlighedstest, mener, at metoden kan have mange fordele for jobsøgende. Det er nemt, personligt uforpligtende, kan gøres diskret og kræver ikke store rejseudgifter eller meget tid, hvis virksomheden ligger langt fra hjemmet.

Men selv om metoden er en nem og hurtig løsning, er der dog også en række problemer forbundet med den:

Da testen måler en testpersons selvopfattelse, er resultatet afhængigt af, hvor godt personen kender sig selv. En test kan aldrig afdække hele testpersonens identitet, og et testresultat skal derfor kun betragtes som en hypotese. Desuden tager testen ikke højde for testpersonens fysiske muligheder. Testpersonen kan blive forstyrret undervejs, eller systemet kan gå ned - irritationsmomenter, som kan influere på testpersonens svar. Derfor er det, som det også er tilfældet med personlighedstest i andre situationer, vigtigt med en efterfølgende samtale, der kan uddybe og supplere testresultatet, siger Edith Kahlke og fortsætter:

Der er desuden kun påvist få entydige sammenhænge mellem personlighedstræk og succes på jobbet. F.eks. behøver succesfulde salgschefer ikke at være kendetegnet ved samme personlighedstræk, og derfor må personlighedstesten ikke stå alene eller betragtes som en facitliste for den bedste medarbejder. Det betyder også, at man som testperson ikke må betragte resultatet som et entydigt billede af sin person, men skal huske på, at det er langt mere nuanceret.

Hvad skal du være opmærksom på?

Står du over for at skulle tage en personlighedstest på nettet, er der flere ting at være opmærksom på. Først og fremmest kræver en test ikke forberedelse - tværtimod:

Det ødelægger testen, hvis du tænker for længe både før og undervejs. Oftest drejer testen sig om at foretage valg i situationer, hvor du står i et dilemma, og her er testen baseret på en umiddelbar og spontan reaktion. En test kræver blot, at du er åben og nysgerrig, for en skeptisk holdning vil påvirke dine svar og det samlede resultat, siger Edith Kahlke.

Stil krav

Til gengæld skal du stille krav til de praktiske omstændigheder i forbindelse med testningen for at være sikker på, at testen er af ordentlig standard:

Som udgangspunkt ville jeg gå efter test, hvor det er beskrevet, hvem der står bag, hvad de er baseret på, hvordan testresultaterne behandles, hvor længe de opbevares, og hvad jeg kan gøre, hvis jeg ønsker flere oplysninger. Det signalerer seriøsitet og er tegn på, at udbyderen af testen har gjort sig overvejelser om, hvad testen skal bruges til, og hvem der tager den. Som regel er sådanne klare udmeldinger nemlig også tegn på kvalitet, forklarer Edith Kahlke.

Edith Kahlke pointerer dog, at man ikke entydigt kan konkludere, hvilke personlighedstest på internettet der er gode, og hvilke der er dårlige. Antallet af spørgsmål i testen kan dog være en god målestok for testens kvalitet. Jo færre spørgsmål en test indeholder, des større sandsynlighed er der nemlig for, at den rammer forkert.

Hvis der f.eks. kun er fire spørgsmål til hver personlighedsdimension, og bare få af spørgsmålene tolkes forkert af testpersonen, vil det have stor betydning for det samlede testresultat. De gode test på nettet har 100-200 spørgsmål med minimum ti til 15 spørgsmål per personlighedsdimension, hvilket giver mulighed for fejlfortolkninger, uden at det får betydning for det samlede resultat, slutter Edith Kahlke.