Lederkarriere

Vær målrettet og planlæg din karriere

Lige meget hvilket job du er i, er det vigtigt at reflektere over din karriere, for det betyder i virkeligheden at reflektere over, hvad man gerne vil have ud af tilværelsen.Selvom vi i Danmark bl.a. på grund af stigende arbejdsløshed i forskellige brancher og større effektivitetspres på offentlige og private arbejdspladser er blevet bedre til at tænke kritisk over vores karriere valg, bedre til at skrive jobansøgning og CV når job søges, er der stadig alt for mange der begynder at planlægge sin karriere for sent, vurderer Karen Plenge Johansen, der arbejder som konsulent med at rådgive Dansk Magisterforenings medlemmer om noget så komplekst og individuelt som deres karriere.

Karriereplanlægningens tre faser

Behovet for at planlægge sin karriere opstår som regel fordi der er noget man gerne vil have lavet om eller forbedret. Det kan være på mange planer og behøver ikke nødvendigvis at betyde jobskifte - det kan også være et ønske om at få nye arbejdsopgaver eller -områder på din arbejdsplads. Det er dog ikke altid at man er lige bevidst om både hvor grunden til ønsket om forandring befinder sig, og hvordan man vil opnå forandringen. Så selvom karriereplanlægning er en meget nuanceret og kompleks sag, er dens overordnede tre faser: Afklaring, strategi og handling.

Afklaring er et spørgsmål om at bruge tid på at reflektere over hvad dine kompetencer er, om du synes du udnytter dem i din arbejdsstilling, hvor din drivkraft ligger og hvad du bliver glad af at arbejde med. Reflekterer du over disse spørgsmål (og flere) skaber du overblik over enkeltdelene i dit arbejde og din motivation. Afklaringsprocessen handler i overvejende grad om at få kategoriseret de forskellige dele af dit arbejdsliv så du kan danne dig et håndgribeligt billede af, hvor der skal sættes ind og hvor dit fokus skal være. Endelig er afklaringsfasen også den fase, hvor det er vigtigt at du får slået fast hvad dine værdier er. Når du kender dine værdier så ved du, hvad der er vigtigt for dig som rådgiver, leder eller selvstændig, hvilken type du gerne vil være og hvad du gerne vil opnå.

Hvordan opnår du de ønskede forandringer?

Dette er et spørgsmål om at lægge en strategi og blandt andet overveje, om du kan skabe forandringerne i din nuværende ansættelse eller om det indebærer jobskifte? Hvordan skal du netværke for at nå dine mål? I øvrigt er det en fordel, at kunne argumentere overfor virksomhedens ledelse, eller din overordnede, for hvordan disse forandringer du ønsker også er en fordel for virksomheden i sig selv. Dermed viser du, at du tænker bredere end dine egne behov og det gør det mere sandsynligt at virksomheden vil være tilbøjelig til at imødekomme dine ønsker.

Når man således har udstukket en handlingsplan er tiden moden til at arbejde på de områder man har noteret sig. Handlingsfasen er typisk en fase hvor man løbende reflekterer over hvordan det går og gentænker de overvejelser man havde i strategi og afklaringsfasen. Man skal dog passe på med at blive urealistisk i sin handlingsplan og huske på, at når man pludselig lægger en masse ekstra energi i et område af sit liv, f.eks. med megen networking om aftenen, konferencer, aftenskole osv., så får man mindre energi i andre områder som fritidsaktiviteter og familie.

Begynd din planlægning i tide

Når karriereplanlægningen hos DM forklares som en tresporet proces, skal denne karriererådgivning ses som et arbejdsredskab til at anskueliggøre en proces, der i virkeligheden er meget mere kompliceret og som mange desværre overvejer for sent, uddyber karrierekonsulent for DM, Karen Plenge Johansen: "Ligegyldigt hvilket job du har er det vigtigt at reflektere over din karriere, for i bund og grund er det jo et spørgsmål om, hele tiden at være opmærksom på, at få det allerbedste ud af livet og arbejdslivet. De tre faser er metoder til at reflektere over de ønsker for tilværelsen, man har. Det er vigtigt hele tiden at have sit blik kritisk indstillet på spørgsmålet "har jeg det så godt som jeg overhovedet kan have det?""

Karen Plenge Johansen har arbejdet for DM i 2 år og det er hendes erfaring, at alt for mange først begynder at planlægge og reflektere når de allerede er blevet kede af det, stressede eller udbrændte i deres job. Og dette er problematisk fordi refleksion kræver overskud, fordybelse og engagement; "Alt for ofte nærmer medlemmet sig grænsen for udbrændthed og stress. Og når man først er der, kan det være vanskeligt dels at tænke nye tanker, dels at have det overskud til at rumme den proces, det ofte er at skifte job."

Derfor anbefaler Karen Plenge Johansen at man allerede begynder at pleje sit netværk på et tidspunkt hvor det er "ufarligt", som hun forklarer. Det betyder at man researcher og netværker på et tidspunkt hvor man har det godt og det ikke kræver for meget. Her er både de fysiske netværk og mediet LinkedIn vigtige platforme at benytte sig af.

De sociale medier

Da det blev normen snarere end undtagelsen blandt danskerne at have en Facebook og LinkedIn profil betød det et skift i måden at netværke og præsentere sig selv professionelt udadtil og i dag må man forvente at ens kommende arbejdsgiver kigger både på LinkedIn og Facebook profiler, hvis man skal til samtale. Hvis du planlægger at skabe forandringer i dit arbejdsliv er de sociale medier derfor rigtig vigtige redskaber til dette - dog er det vigtigt netop at opfatte dem som redskaber, ikke løsninger:

"Den helt store tendens i forhold til karriereplanlægningen er jo i den grad LinkedIn, som eksploderer i antal profiler. Faren er, at du lægger en profil på LinkedIn og så venter på at blive kontaktet. Du skal lære at bruge LinkedIn som et strategisk karriereredskab, og det er noget, du vitterligt skal lære. Der er nogle helt basale funktioner, som du skal kende, hvis du skal bruge redskabet."

Mens redskaber som den tredelte model på DM's hjemmeside og viden om LinkedIn således er gode at have i mente, er det vigtigste i karriereplanlægningen i Karen Plenge Johansens vurdering, at man hele tiden er sig bevidst om de karrieremæssige valg man træffer: "Det handler om at vide, at man byder sig selv det bedste man overhovedet kan. Det vil sige, at man dels hele tiden har øjnene åbne overfor alternative muligheder, men dels at man bliver mindet om, at man har det godt der, hvor man er."