Opsigelse

Idéen med et af­gangs­in­ter­view

Du har besluttet dig for at forlade virksomheden, og din arbejdsgiver beder om et afgangsinterview. Skal du acceptere eller ej? Er afgangsinterviews kun nyttige for arbejdsgiveren, eller kan du også selv få noget ud af det?Hvilke fordele kan der være ved et afgangsinterview?

Et afgangsinterview giver dig en chance for at komme med dine bud til virksomheden på forbedringer af arbejdsmiljøet på en objektiv og konstruktiv måde. Selvom du nok ikke vil opleve forandringerne, kan tingene ændre sig til det bedre for dine tidligere kollegaer, afhængig af dine idéer. Det kan desuden efterlade virksomheden med et positivt indtryk af dig, da du viser interesse for din arbejdsplads og kollegers arbejdsmiljø, selvom du er på vej væk. Det kan være nyttigt, hvis du på et tidspunkt vælger at søge tilbage til virksomheden eller møder din tidligere chef i en anden virksomhed.

Tøv derfor ikke med selv at bede om et afgangsinterview, hvis det ikke er normal praksis på din arbejdsplads.

Vær konstruktiv under afgangsinterviewet

Uanset hvilke årsager, der måtte ligge bag din afgang, skal du sikre dig, at du er på god fod med arbejdspladsen, når du går. Som nævnt krydses dine veje måske med din tidligere chef i en anden virksomhed, måske ønsker du muligheden for at vende tilbage til den samme virksomhed efter at have fået nogle års relevant erfaring eller bare prøvet noget andet.

Selv hvis du har blandede følelser omkring det at forlade virksomheden, er det vigtigt, at du forbliver konstruktiv under afgangsinterviewet. Du skal være åben og ærlig, men du skal vægte dine ord, så du ikke forekommer aggressiv. Rod dig ikke ud i mudderkastning, og sørg for, at eventuel kritik er konstruktiv.

Hvorfor beder din arbejdsgiver om et afgangsinterview?

Medarbejdere, der siger op, er ofte nogle af de personer, som virksomheden nødig vil af med. Et afgangsinterview kan give arbejdsgiveren en sidste chance for at overbevise medarbejderen om, at opsigelsen bør trækkes tilbage.

Afgangsinterviews giver virksomheden mulighed for at tage afsked med misfornøjede medarbejdere på venskabeligt plan, hvor disse måske ellers forlader stedet med en negativ indstilling.

Virksomheden kan lære mangt og meget, også selv om medarbejderen måske fastholder sin opsigelse:

Afgangsinterviews giver arbejdsgiveren en bedre forståelse for, hvorfor de ansatte forlader virksomheden. Hvad kunne de lide ved deres arbejde, og hvor er der plads til forbedring? Arbejdsgiveren vil gå ud fra, at hvis du selv har valgt at forlade virksomheden, så vil du være mere åben omkring din holdning til virksomheden, og dermed kan der komme flere forslag til forbedringer.

Arbejdsgiveren kan udlede nyttige oplysninger fra afgangsinterviews og bruge dem til at arrangere effektive uddannelsesforløb og omstruktureringer i virksomheden.

Afgangsinterviews giver også arbejdsgiveren mulighed for at se, hvordan rekrutteringen og introduktionen af nye medarbejdere kan forbedres.

Hvis eksisterende medarbejdere ofte er positivt indstillede over for afgangsinterviews; er det et tegn på, at organisationen ønsker at skabe et rart arbejdsmiljø og ikke er bange for at få kritik.

Hvilke ulemper kan der være ved et afgangsinterview?

Arbejdsgiveren kan ikke tvinge dig til at deltage i et afgangsinterview. Det er derfor op til dig, om du ønsker at deltage, og det afhænger også af din tillid til virksomheden.

En fair og seriøs arbejdsgiver vil anvende oplysningerne fra interviewet konstruktivt. En mindre andel af arbejdsgiverne har mindre klædelige mål: at bruge de indhentede oplysninger som våben mod enten dig eller dine kollegaer. Derfor skal du altid gøre op med dig selv, om du overhovedet har lyst til at deltage i et afgangsinterview, hvad du i så fald har lyst til at fortælle virksomheden og på hvilken måde du vil gøre det.

Læs også