LederkarriereLøn

Flere virk­som­he­der glemmer at betale for an­sæt­tel­ses­klau­su­ler

Har du skiftet job de seneste år? Så skal du tjekke, om du fik penge, hvis du var bundet af en ansættelsesklausul. Se, hvad du kan have til gode.Knapt en million danskere fik sidste år ny arbejdsgiver, det er 46 % flere end for 10 år siden.

Den høje jobrotation har medført, at langt flere lønmodtagere end normalt er gået glip af titusindvis af kroner i godtgørelse fra deres tidligere arbejdsgiver for at være låst af en ansættelsesklausul, lyder meldingen fra Business Danmark, fagforening for salg og marketing.

I takt med de mange jobskift stiger antallet af sager også, hvor arbejdsgivere glemmer at udbetale godtgørelsen til fratrådte ansatte med en kunde- eller konkurrenceklausul i kontrakten – og sådanne klausulbindinger har hvert syvende medlem, fortæller Jesper Ronald Jensen, juridisk konsulent i Business Danmark.

Og det er ikke småpenge, der kan være på spil, forklarer han.

Senest har jeg haft en sag med en kvindelig sælger, som sagde sit job op og først flere måneder senere tilfældigvis blev opmærksom på, at hun måske havde penge til gode for en konkurrenceklausul. Først da en tidligere kollega spurgte, om hun havde fået en godtgørelse, henvendte hun sig til os og fik udbetalt, hvad der svarer til over to måneders løn, fordi hun havde været bundet af klausulen et halvt år efter jobskiftet, siger han.

Virksomheder har svært ved reglerne

Reglerne for ansættelsesklausuler for betroede funktionærer har ændret sig gennem årene. Først i sommeren 1999 fik lønmodtagere ret til kompensation for at binde ansatte med klausuler. Og i 2016 blev klausulernes løbetid sat ned fra 12-24 måneder til 6-12 måneder for alle nyansatte, ligesom reglerne for engangskompensation og den løbende kompensation for kundeklausuler og såkaldte dobbeltklausuler blev forbedret.

Det betyder, at virksomheder i dag skal administrere tre forskellige regelsæt – og det øger risikoen for fejl og forglemmelser. Og det giver anledning til forvirring, påpeger Jesper Ronald Jensen.

Vi ser toppen af isbjerget. Der er helt sikkert mange flere, som stadig er berettiget til kompensation for en tidligere klausul. Det er mit klare indtryk, at mange arbejdsgivere ikke har styr på reglerne. Så det er værd at tjekke, om man har penge til gode.

Klausuler: Et benspænd i karrieren

Business Danmark fraråder jobsøgere at underskrive en ansættelsesklausul trods regler om kompensation.

Det er stærkt karrierebegrænsende, når man ikke må bruge sin ekspertise i samme branche eller arbejde med tidligere kunder. Branchekendskab er en af de mest efterspurgte kompetencer i stillingsopslag, og den begrænsning kan selv et par måneders ekstra løn ikke opveje, siger Jesper Ronald Jensen og uddyber:

Indførelsen af minimumsbetaling til fratrådte ansatte med en kundeklausul, har fået nogle virksomheder til at tænke sig om en ekstra gang. Men virkeligheden er stadig den, at de færreste jobsøgere føler, de er i en position, hvor de kan stille kritiske spørgsmål til klausulen, som nogle virksomheder bruger som standardprocedure, selv om de i forvejen er sikret mod misbrug af erhvervshemmeligheder via Markedsføringsloven.

Det bedste er helt at slippe af med klausulen. Kan det af en helt særlig grund ikke lade sig gøre, rådgiver vi om, hvordan man kan begrænse dens skader, uden det behøver at slå skår i glæden over nyansættelsen, slutter han.

Kompensation, hvis du ikke finder nyt job

Opsiger din arbejdsgiver, din klausul mindre end seks måneder før du fratræder, skal du have en engangskompensation på 2 x 40-60 % af din tidligere månedsløn, når du stopper. Der er lidt andre regler, hvis du har en klausul fra før 2016.

Finder du efterfølgende ikke nyt job i resten af klausulens løbetid, har du oveni ret til mellem 40-60 % af din tidligere løn oveni dagpengene. Din tidligere arbejdsgiver kan opsige din klausul med et varsel på løbende måned plus en måned.

  • Har din klausul en løbetid på op til seks måneder, skal du have mindst 40 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.
  • Har din klausul en løbetid på over seks måneder, skal du have mindst 60 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.
  • Har du både en kunde- og en konkurrenceklausul, skal du mindst have 60 % af din løn på fratrædelsestidspunktet – den må højest gælde seks måneder efter du fratræder.

Kompensation, hvis du får et nyt job

Opsiger din arbejdsgiver din klausul mindre end seks måneder, før du fratræder, skal du have en engangskompensation på 2 x 40-60 % af din tidligere månedsløn, når du stopper. Der er lidt andre regler, hvis du har en klausul fra før 2016.

Finder du et nyt job, har du ret til mellem 16-24 % af din tidligere løn i kompensation, så længe klausulen løber. Din tidligere arbejdsgiver kan opsige din klausul med et varsel på løbende måned plus en måned.

  • En klausul med en løbetid på op til seks måneder, skal kompenseres med 16 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.
  • En klausul med en løbetid på over seks måneder, skal kompenseres med 24 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.
  • Har du både en kunde- og en konkurrenceklausul, skal du mindst have 24 % af din løn på fratrædelsestidspunktet – den må højest gælde seks måneder efter du fratræder.

En enkelt klausul må højest gælde i 12 måneder, mens en dobbeltklausul højest må gælde i seks måneder.

Business Danmark mener, at der kun bør eksistere et regelsæt og fra politisk hold lovgives om at alle klausuler fra før 2016 skal konverteres til de nye regler eller erklæres ugyldige.

Læs også