Lederkarriere

Jobfesten i salg og marketing fiser ud

Meget tyder på, at tømmermændene snart melder sig efter to års jobfest i salg og marketing. Recessionen truer i 2023 som konsekvens af høj inflation og lav forbrugertillid.3,6 %. Så få i salg og marketing stod uden job i september – det laveste niveau siden finanskrisen i 2008.

Ifølge Jens Neustrup Simonsen, landsformand i fagforeningen Business Danmark, ser vi nu de første tegn på, at de sorte skyer over verdensøkonomien også snart rammer arbejdsmarkedet.

Selv om alle aldersgrupper har været inviteret med til jobfesten, ser vi nu, at dem under 40 år med kortest tilknytning til arbejdsmarkedet, har sværere ved at finde job, og de udgør en stigende andel af de - trods alt – få ledige. Samtidig begynder flere at tegne lønsikringer for at gardere sig i tilfælde af ledighed, fortæller han.

Nye tal fra Jobindex - Danmarks største jobportal - peger også på, at særligt jobannoncer inden for salg, service og kommunikation i øjeblikket forsvinder som dug for solen. Det seneste år har der været 29-33 % færre jobopslag – og det helt store dyk er inkasseret i september måned.

I en ny prognose forventer Nationalbanken, at ledigheden samlet vil stige fra 76.000 til 97.000 personer i 2024, hvor BNP-væksten igen går i plus efter et års recession.

Et langt mere dystert billede maler De Økonomiske Vismænd, som i et nyt diskussionsoplæg vurderer, at danskerne også i 2023 skal forberede sig på høj inflation og et dyk i beskæftigelsen på op mod 100.000, ligesom BNP-væksten de næste tre år vil være omtrent nul. Vismændene opfordrer derfor politikerne til at prioritere indsatser, som ikke puster yderligere til inflationen.

Virksomheder skal ikke spare sig fattige

Jens Neustrup Simonsen forventer også, at ledigheden vil stige i salg og marketing, men råder virksomheder til at udnytte krisen til at optimere salgsprocesserne frem for at slanke salgsorganisationen.

Jeg siger ikke, at salg og marketing skal fredes, men i Danmarks største salgsforskningsprojekt ”Morgendagens Salg” var en af hovedkonklusionerne, at ved at optimere salgsprocesserne er der mulighed for at løfte omsætning og bundlinje markant og komme styrket ud af krisen, fortæller han og uddyber:

Som mennesker har vi det med at skubbe de ”kedelige” opgaver i baggrunden i en travl hverdag – men måske er tiden inde til at trimme salgsorganisationerne frem for at kaste sig hovedkulds ud i en større fyringsrunde. Under coronapandemien lykkedes det mange virksomheder og deres ansatte blandt andet at styrke det interne samarbejde og tage nye teknologier i brug til glæde for kunderne, men det er stadig masser af uindfriet potentiale.

Michael Krag-Svendsen – LinkedIn

Læs også