Tests

Test­værk­tø­jer med fokus på styrker eller svagheder?

Hvordan sikrer du at anvendelsen af persontype- og testværktøjer bruges med positivt fortegn? Og hvor lægger du dit fokus?Der findes mange forskellige persontypetestværktøjer og alle med deres berettigelse og ønske om at visualisere forskelligheder. Persontypologierne og tilhørende værktøjer bruges som et redskab til personlig udvikling, teamudvikling, ledelsesudvikling osv. for at kunne udvikle individet i organisationen. Virksomheder har behov for værktøjer, der giver indblik i lederens, medarbejderens genkendelige karakteregenskaber i forhold til omgivelserne, som er mere stabile over tid end blot adfærd. Intentionen og fællesnævnere for disse værktøjer er, at der er mulighed for at kunne arbejde med medarbejdernes indbyrdes selvforståelse samt forståelsen for hinandens forskelligheder. Men hvordan anvendes de så i praksis?

Kassetænkning – udviklende eller hæmmende?

Vi har en overordnet tendens til, når vi arbejder med persontypologier, at vi i vores forsøg på at finde forståelse, kan komme til at sætte folk i kasser og dermed kategorisere de mennesker, som vi sidder overfor. Dette er ikke nødvendigvis en negativ ting, da vi som mennesker trækker på vores tidligere erfaringer og dermed bruger vores viden fra lignende kontekster og møder med forskellige mennesker. Samtidig er vi alle - i en eller anden grad - underlagt følelsen af gerne at ville "høre til". Omvendt ønsker vi ikke at miste vores oplevelse af at være unikke, og det er derfor essentielt at overveje, hvilken reel værdi det skaber at tage en persontypetest.

Dette paradoks er vigtig at have i tankerne, når vi arbejder med mennesker og typologiværktøjer. Mange persontypetest er særdeles anvendelige, når vi skal visualisere forskelligheder og give indsigt i den enkeltes evner indenfor blandt andet at skulle være en del af et team. Men hvordan hænger det sammen med, hvad der motiverer det enkelte individ, og hvad der dermed er styrker og ikke kompetencer eller adfærd?

Styrketest som alternativ og supplement til klassiske persontypologiværktøjer

Styrketesten har til formål at kortlægge iboende, motiverende styrker og er et godt supplement til klassiske persontypetest, da denne søger at sætte fokus på de personlige udviklingsfaktorer. Styrketesten har til formål at kortlægge dét, der er energigivende og iboende motiverende hos den enkelte, som både er relevant for individets personlige udvikling, men også for samarbejdet tværorganisatorisk. Derfor er det ideelt at arbejde med styrkerne på både individ-, team- og organisatorisk niveau.

Som det er gældende for alle værktøjer, der har til hensigt at være udviklende, så er det en forudsætning at intentionen bag værktøjet er reelt og relevant. Samtidig må det italesættes, at de fleste værktøjer er baseret på algoritmer, der kræver at den efterfølgende proces og opsamling må prioriteres og bør aldrig stå alene.

  • Ønsker du at prøve kræfter med styrketesten har du mulighed for at tage den her

Læs også