Lederkarriere

Den store vide verden

Flere og flere danskere vælger at rykke teltpælene op og drage til udlandet i kortere eller længere perioder for at søge nye udfordringer på jobfronten. Arbejder du i en virksomhed med internationale samarbejdspartnere, er hjælpen ofte lige ved hånden.Den nemmeste måde at komme i gang med at søge job i et andet land er at bruge sit netværk til at undersøge, hvilke muligheder man har for at blive udstationeret. Det gælder også, selv om du ikke arbejder i en stor international virksomhed med kontorer rundt om i verdenen.

"Mange mindre eller mellemstore virksomheder har udenlandske samarbejdspartnere, som man kan kontakte. Ikke nødvendigvis for at søge job hos dem, men for at de kan fortælle om den branche, man gerne vil arbejde i, krav til jobansøgningen og CV i det pågældende land osv. Det er vigtigt, at man ikke brænder sine broer fra starten men i stedet bruger sit netværk til at orientere sig og finde nye kontakter," råder International Project Coordinator, Jens Hankert fra AS3 Outplacement, der rådgiver omkring jobsøgning og karriereudvikling herunder udstationering.

Inden afrejsen

Ifølge Jens Hankert fra AS3 Outplacement ligger der en stor portion forarbejde i at søge job i et andet land. På det personlige plan er det f.eks. vigtigt at afklare en række spørgsmål med sig selv for at målrette sin søgning i udlandet.

"Man bør som udgangspunkt overveje, hvad man gerne vil have ud af et arbejdsophold i udlandet. Er det for oplevelsens skyld eller som et skridt videre i karrieren? Samtidig bør man afklare, hvor lang tid, man regner med at være af sted, da det har stor betydning for, hvad man kan tilbyde virksomheden. Drejer det sig fx om et halvt år, sætter det sine begrænsninger for den type jobs, man kan få. Endelig kan man bedre målrette sin søgning, hvis man er bevidst om sine kompetencer," siger Jens Hankert.

Næste skridt er at undersøge, hvilke krav der er til jobsøgningsprocessen i det land, man gerne vil arbejde i.

"Der er stor forskel på, hvordan man griber bl.a. jobsamtalen og lønforhandlinger an i andre lande. F.eks. skal arbejdsgiveren i visse lande, som eksempelvis Sverige og Finland betale sociale bidrag til staten for den enkelte ansatte, hvilket kan udgøre op 35-50 pct. af medarbejderens løn. Det er derfor vigtigt at vide, hvad lønnen dækker over, inden man sætter sig til forhandlingsbordet, så kan man bedre kan sætte sine lønkrav ud fra de aktuelle forhold i landet."

Jens Hankert fra AS3 Outplacement anbefaler også, at man sætter sig godt ind i ansættelsesforhold: Feriepenge, løn under sygdom, arbejdstider, opsigelsesfrister osv. er vigtigt at kende til, så man er klar over sine rettigheder, eftersom de kan variere betydeligt fra land til land - også inden for Europa.

Det er forhold, som man i sidste instans i det mindste skal have afklaret ved en eventuel jobsamtale. De fleste oplysninger kan du få afklaret ved at søge på internettet eller ved at kontakte ambassaden for det land, du søger job.

Under udstationeringen

En ting som mange glemmer at tage højde for, når de rejser ud er, at de muligvis skal tilbage igen på et tidspunkt. Der gælder, det samme for hjemstationering som for alle mulige andre situationer, nemlig at man skal bevare kontakten til sit netværk og sørge for at holde det ved lige, mens man er ude.

"Hvis man er udstationeret gælder det om at holde jævnlig kontakt til sin arbejdsplads i Danmark, så man er enige om, hvad det er for nogle kompetencer, man skal vende tilbage og bidrage med i virksomheden på længere sigt. Vi anbefaler også, at man sørger for at aftale, hvordan hjemstationeringen skal foregå, så man ikke efter tre år i udlandet kommer tilbage og ikke længere passer ind i organisationen," fortæller Jens Hankert og anbefaler, at man under sit ophold i udlandet giver sig tid til at sætte sig ned en gang imellem og vurdere, hvilke erfaringer man gør sig; man opnår de kompetencer, som man havde tænkt sig, og hvad man kan tilføre sin danske virksomhed, når man kommer hjem.

Gode råd til jobsamtalen

Hvad enten du søger job i Danmark eller udlandet, er det afgørende at være afklaret omkring, hvad du vil, hvilke kompetencer du har, og endelig hvad du kan tilbyde den virksomhed, du søger job hos. Jens Hankert fra AS3 Outplacement anbefaler, at man forbereder en række små succeshistorier til jobsamtalen, hvor man kan dokumentere, hvad man har af kompetencer og personlige egenskaber.

Det kan være noget med, at man i forbindelse med en konkret arbejdsopgave anvendte en bestemt metode eller strategi med et efterfølgende godt resultat. Et andet eksempel kunne være historier, der viser hvilke værdier man prioriterer højt, og hvilke personlige egenskaber man besidder. Endelig er det vigtigt at henvise til referencepersoner i sin ansøgning eller CV. Det vejer tungt i en ansøgning, at din potentielle nye arbejdsgiver har mulighed for at kontakte din tidligere arbejdsplads og høre nærmere om dig og dine kompetencer.

Portal til udlandet

EURES Danmark, der er AF's internationale dimension, har oprettet en hjemmeside målrettet job i udlandet. På siden kan du både finde konkrete stillingsopslag og information om forskellige brancher samt klikke dig videre til udenlandske arbejdsformidlinger og jobdatabaser. Du har også mulighed for at hente brochurer om praktiske forhold som skat, bolig, sygesikring mv. i alverdens lande - fra Grønland til Australien.

Læs også