Jobtyper

Selv inden for ledelse findes der forskellige jobtyper og titler, som dækker over forskellige arbejdsopgaver, lønforhold og karrieremuligheder. Dyk ned i flere af dem her og bliv klogere på de forskellige lederjobtyper.


Job som CEO

Den amerikanske betegnelse CEO, Chief Executive Officer, bliver i stigende grad også brugt i Danmark som betegnelse for den administrerende direktør i en virksomhed. Daglig administration er ledelse på topniveau og betegner den brik i en virksomheds puslespil, der er vigtigst for en sund drift, funktionel sammenhængskraft og stabilt og behageligt arbejdsmiljø.


Job som Event Manager

Event Management dækker over en lang række forskellige job, og det kan være svært at give en entydig forklaring af stillingen. Generelt kan man sige, at en Event Manager varetager projektledelse i forbindelse med det gældende event, herunder styring og udvikling af festivaller, store fester, sport events, messer og lignende arrangementer.


Job som Brand Manager

En af de vigtigste opgaver, der følger med titlen som Brand Manager, er det konstante organiserede tilsyn, som skal føres med markedsføring, salg og det overordnede markedsbillede, der forbindes og associeres med bestemte mærkevarer, produkter og ydelser.


Job som teamleder

Som teamleder er din overordnede opgave at få din gruppe af medarbejdere til at fungere på bedst mulige måde. Stadig flere og flere virksomheder efterspørger ledere til at varetage opgaver og projekter – kortvarige såvel som varige ansættelser.


Job som Digital Marketing Manager

Markedsføring foregår i dagens digitale verden i høj grad på internettet, og som Digital Marketing Manager er det dit hovedansvar at varetage og koordinere en virksomheds online markedsføring.


Job som Vice President

Navnet 'Vice' stammer fra det latinske vice og betyder 'i stedet for'. En Vice President træder altså ind i stedet for den overordnede direktør og fungerer som næstkommanderende i den pågældende virksomhed.


Job som Hotel Manager

Helt overordnet er en Hotel Manager ansvarlig for den daglige ledelse af et hotel samt dets personale. Din karriere inden for hotel og restaurationsbranchen afhænger af din uddannelse. Dog er mulighederne mange, og opgaverne samt ansvarsfelterne spænder bredt – lige fra den ultimative kommercielle ansvarlighed for budgetlægning og økonomistyring til planlægning, organisering og ledelse af alle hotellets tjenester.


Job som direktør

Det er den absolut højeste rang inden for en virksomhed eller organisation, og som CEO, administrerende direktør, hviler ansvaret for organisations samlede succes på dine skuldre, da det er direktøren, der har den altoverskyggende myndighed til at træffe de endelige beslutninger.


Job som produktchef

Videreudvikling af produkter med et kreativt mindset og benhård perfektionisme er nogle af de nøgleord, der knytter sig til jobtitlen som produktchef.


Job som Country Manager

Stillingen som Country Manager kaldes på dansk typisk landechef. Stillingen indebærer ledelse på højt plan og er en meget vigtig del af enhver international virksomheds struktur. Som Country Manager udgør man forbindelsen mellem virksomhed og kunder i det pågældende land, idet man virker som repræsentant og ansigt for sin virksomhed. En af de vigtigste arbejdsopgaver, man har, er at pleje virksomhedens kontakter og ikke mindst skabe nye.


Job som afdelingsleder

En afdelingsleder er, som navnet antyder, leder af en virksomheds afdeling og har derved ansvaret for, at hver enkel medarbejders kompetencer udvikles og udnyttes på bedst mulige måde. Mange er ikke klar over, hvad forskellen på en afdelingsleder og en afdelingschef er, og i nogle tilfælde forveksles de to job titler med hinanden.


Job som salgschef

Markedstendenser, udbud og efterspørgsel, branding og online salg vs. butikssalg, vækst og salgsmål, konkurrence og teknologisk udvikling. Mellem alle disse faktorer navigerer salgschefen, hvad enten denne arbejder for et supermarked i Aalborg eller hos en stor verdensomspændende koncern.


Job som kvalitetschef

Som kvalitetschef er du ansvarlig for at opretholde, og højne, kvaliteten af din virksomheds produkter eller services. For at gøre karriere som kvalitetschef bør du derfor have en god forståelse af begrebet kvalitet samt et godt øje for detaljer. Jobbet er en chefstilling med ansvar for egne medarbejdere.


Job som projektchef

At lede hænger i dag ikke kun sammen med det at fordele, men i mange tilfælde også med det at projektlede. Den moderne efterspørgsel på projektledelse er en reaktion på et stigende behov for at udtænke nye strategier til at bringe en virksomhed eller organisation i en ny retning eller til at målrette og fokusere et nystartet delprojekt inden for en større organisation.


Job som produktionsleder

En produktionsleder besidder et lederjob, hvor man har ansvaret for både produktionen samt ledelsen bag. Der er gode muligheder for at finde en virksomhed, der interesserer en, da stillingen findes i enhver form for produktionsvirksomhed.


Job som logistikchef

Det er logistikken, der får verdens varestrømme til at hænge sammen, og som logistikchef står du for at koordinere forløbet og effektivisere arbejdsgangene omkring, at varer sendes i kredsløb. Stillingerne som logistikchef findes, fordi det er vigtigt at samordne og systematisere den serie af handlinger, der går forud for og træder i kraft ved salget af en vare, så et produkt vil kunne nå en kunde til tiden.


Job som servicechef

Som servicechef er du ofte ansat i en chefstilling, hvor du har ansvar for en bestemt afdeling. Det er et job, hvor du får mulighed for at bruge mange sider af dig selv hver dag – hvor du både er i kundekontakt, medarbejderkontakt og har ansvaret for administrative opgaver.


Job som Business Partner

Som Business Partner er du medejer og er derfor – sammen med resten af organisationen – ansvarlig for, at virksomheden når sine mål. Du bliver en vigtig del af organisationen, hvorfor du skal forstå virksomhedens mission og vision samtidig med, at du kommer med nye friske øjne og derfor bidrager med nye input.


Job som Contract Manager

Som Contract Manager er du leder og har derfor ofte hovedansvaret for indkøb og efterfølgende kontraktstyring i forhold til leverandører, herunder håndteringen af udbud og kontrakter i forbindelse med aftaleindgåelse samt efterfølgende opfølgning og genforhandling.


Job som kontorchef

Der findes en kontorchef i alverdens virksomheder, hvorfor der både er mulighed for at søge offentlige og private stillinger. Med denne chefstilling fungerer du som torveholder og leder på kontoret samt står for kommunikationen mellem denne afdeling og resten af virksomheden.


Job som Consulting Manager

En Consulting Manager er en ekstern medarbejder, som en virksomhed hyrer for at hjælpe dem med en given opgave. En Consulting Manager kan således tilbyde en særlig viden, som kan være af stor værdi for en virksomhed.


Job som leder

Har du indblik, udsyn og er din søgning målrettet efter din fremtidige karriere, så har du nogle af de essentielle grundsten, der former en god leder. En afgørende egenskab som leder er både at kunne kigge ind i sig selv og ud i verden, da det klæder dig bedst muligt på til at lede en større eller mindre gruppe mennesker.


Job som Capture Manager

En stilling som Capture Manager er en chefstilling med ansvar for at finde nye rentable forretningsmuligheder for din virksomhed. Her skal du kunne udvikle en strategi og kundeløsning, som i sidste ende tilgodeser både dine kunder og din virksomhed.


Job som HR Manager

Human Resource Management (HRM) er en disciplin indenfor ledelse og kan på dansk oversættes til personaleadministration. Human Resource ønsker at integrere hver enkelt medarbejders behov og personlige ressourcer i arbejdet. Ofte forbinder man ting som medarbejderudviklingssamtaler (MUS), personlighedstest og tilfredshedsundersøgelser med et HR-job.


Job som indkøbschef

En stilling som indkøbschef er et karrierejob, som kræver gode forhandlingsevner, diplomati og et godt økonomisk overblik. En indkøbschef, og dennes indkøbsassistenter, arbejder typisk for en engrosvirksomhed.


Job som it-chef

En it-chef skal have flair for både teknik og mennesker. Som chef har du naturligvis et ansvar for dine medarbejdere, og du skal derfor kunne administrere et personaleansvar. Som manager for en it-afdeling skal du også have erfaring med den slags informationsteknologi, som din virksomhed og dine medarbejdere beskæftiger sig med.


Job som kommunikationschef

I et job som kommunikationschef er du ansvarlig for udveksling af information i en virksomhed. Det kan både være internt og eksternt. Intern kommunikation er diverse HR-opgaver, mens ekstern kommunikation fokuserer mere på markedsføring eller anden generel kommunikation til omverdenen.


Job som eksportchef

En stilling som eksportchef er et karrierejob, som kræver gode kommunikationsevner. Virksomheder lægger bl.a. stor vægt på, at du kan tale og skrive sproget i eksportlandet. Desuden er kundeservice, diplomati og gode lederevner nøgleord for en dygtig eksportchef.


Job som analysechef

Som analysechef skal du være en struktureret og grundig analytiker. Derudover skal du være en leder for de medarbejdere, som du i denne chefstilling er ansvarlig for. Det er en karriere, hvor du skal kunne analysere dig frem til hvilken retning markedet for din virksomhed er på vej mod, og hvilke initiativer de bør tage for at imødekomme nye tendenser og udfordringer.


Job som CFO

En CFO er en forkortelse for Chief Financial Officer – på dansk kaldet økonomichef. Traditionelt set befinder CFO’ens ansvarsområder sig inden for økonomi, finansiering og budgettering, men stillingen indebærer i dag en langt større forståelse for andre aspekter af forretningen, da en CFO ikke kan tænke i økonomi alene, men også bør tænke kommercielt og strategisk.


Job som bankdirektør

En bankdirektør er den administrerende direktør i en bank. Som direktør har du det overordnede ansvar for virksomheden og dens medarbejdere. Det er et karrierejob med mulighed for store udfordringer.


Job som General Manager

Med en karriere som General Manager sidder du i en lederstilling med ansvar for samtlige områder i virksomheden. Det er din opgave at have det samlede overblik over alle afdelinger, medarbejdere og den daglige drift.


Job som kontaktchef

Alle virksomheder ønsker at skabe en øget omsætning, hvorfor en kontaktchef er betydningsfuld, da denne tager sig af alle former for salg. Det betyder, at man skal have kendskab til det marked, virksomheden arbejder på samt de kunder, virksomheden sælger til.


Job som skoleleder

En skoleleder har det overordnede ansvar for sin skole. I denne lederstilling skal du derfor have et godt overblik og et stort organisatorisk talent samt stærke pædagogiske kompetencer.


Job som uddannelseschef

Der findes en uddannelseschef på alle uddannelsessteder, der sidder med ansvaret for hele studieadministrationen. Det betyder, at der er rig mulighed for at gøre karriere inden for denne branche.